Các loại báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiếp cận thị trường và gia nhập vào thị trường Việt Nam để tiến hành các hoạt động kinh doanh, Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Kinh Tế Thực Hiện Dự Án còn có nghĩa vụ phải lập và nộp các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền để báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Kinh Tế Thực Hiện Dự Án phải thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại trang web https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx

1. ​​​Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (“Luật Đầu tư 2020”)  quy định Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Kinh Tế Thực Hiện Dự Án là một trong các đối tượng phải thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. Theo đó, điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Kinh Tế Thực Hiện Dự Án phải được thực hiện định kỳ hằng quý, hằng năm đến Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư về các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.  

​​2. Các loại báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư phải tuân thủ 

Căn cứ theo khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (“Nghị định 29/2021/NĐ-CP”), Nhà Đầu Tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác phải lập và gửi Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:   

 • Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 06 tháng và cả năm. Theo đó, Nhà đầu tư cần sử dụng Mẫu số 13 – Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác và Mẫu số 17 – Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác của Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (“Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT”) để kê khai số liệu báo cáo định kỳ 06 tháng và cả năm. 
 • Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án. Theo đó, Nhà Đầu Tư cần sử dụng Mẫu số 15 – Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác của Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT để kê khai số liệu báo cáo trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Thực tiễn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định, Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Kinh Tế Thực Hiện Dự Án còn phải nộp kèm báo cáo mẫu số 15 này để Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có căn cứ giải quyết hồ sơ.  
 • Báo cáo đánh giá kết thúc. Theo đó, Nhà Đầu Tư cần sử dụng Mẫu số 16 – Báo cáo đánh giá kết thúc đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác của Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT để kê khai số liệu báo cáo đánh giá kết thúc dự án đầu tư. 

3. ​​​Hệ quả pháp lý khi không tuân thủ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Trong trường hợp Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Kinh Tế Thực Hiện Dự Án không tuân thủ về việc lập và nộp các loại báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư nêu trên, căn cứ theo Điều 10 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Kinh Tế Thực Hiện Dự Án có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: 

 

Hành vi  Hình thức xử phạt  Biện pháp khắc phục hậu quả 
Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định 

 

Phạt tiền từ 20.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ  Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung 
​​Không cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư 

 

Buộc cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư 
Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định 

 

Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực, không chính xác  Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định 
Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực, không chính xác 

 

Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực, không chính xác  Không có 

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh Nghiệp và Đầu Tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.