NGUYỄN HUỲNH TRÚC THI | Trutie

Cộng sự

Thi Nguyễn chịu trách nhiệm hỗ trợ các Luật Cộng sự trong nhiều lĩnh vực như vấn thành lập doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài, vấn về việc tuân thủ nội bộ doanh nghiệp, xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

PDF Profile

Lĩnh vực chuyên môn

Tiểu sử

Thi Nguyễn gia nhập vào đội ngũ Apolat Legal với vai trò chuyên viên pháp từ tháng 4 năm 2023. Trước khi trở thành thành viên của Apolat Legal, Thi Nguyễn đã hội được làm việc trong lĩnh vực thiết kế xây dựng tại một công ty thuộc một tập đoàn đa quốc gia.

Lĩnh vực hành nghề

Thi Nguyễn chịu trách nhiệm hỗ trợ các Luật Cộng sự trong nhiều lĩnh vực như vấn thành lập doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài, vấn về việc tuân thủ nội bộ doanh nghiệp, xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Ấn phẩm

  • Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các thỏa thuận về tự do hóa thương mại giữa Việt Nam với nước ngoài – Liên hệ thực tiễn quy tắc xuất xứ ưu đãi tại Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2021.
Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.