5 Điều Cần Biết Về Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một trong các loại chứng chỉ xây dựng, được xem như bản đánh giá năng lực thu gọn của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Dưới đây là 5 điều cần biết về loại chứng chỉ năng lực xây dựng này.

1. Mã số chứng chỉ năng lực xây dựng

Mã số chứng chỉ năng lực xây dựng là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một mã số chứng chỉ năng lực. 

Mã số chứng chỉ năng lực không thay đổi khi tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực đã được cấp theo khoản 20 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

5 Điều Cần Biết Về Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng
5 Điều Cần Biết Về Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

2. Những tổ chức bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng

Căn cứ khoản 2 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 83. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

 1. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định này

…”

Như vậy, dựa vào quy định trên những tổ chức bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng là các tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

 • Khảo sát xây dựng;
 • Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Thi công xây dựng công trình;
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Những tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng

Theo khoản 3 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định các tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia các công việc sau:

 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 15/2021/NĐ-CP); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Điều 22 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Thiết kế, giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;
 • Thiết kế, giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;
 • Thi công công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;
 • Tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông; dự án chỉ có các công trình nêu tại điểm này;
 • Thực hiện các hoạt động xây dựng của tổ chức nước ngoài theo giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014.

4. Hiệu lực của chứng chỉ năng lực xây dựng

Theo khoản 5 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chứng chỉ năng lực xây dựng có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. 

Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

5. Các trường hợp cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Căn cứ Điều 84 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cụ thể:

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;
 • Cấp lại khi chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin;
 • Gia hạn chứng chỉ năng lực.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;
 • Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định;
 • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;
 • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;
 • Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;
 • Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;
 • Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;
 • Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Tổ chức thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Xây dựng & Cơ sở hạ tầng. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.