Những Sự Đổi Mới Của Luật Nhập Cư

Những Sự Đổi Mới Của Luật Nhập Cư

Luật mới giúp việc nhập cảnh vào Việt Nam dễ dàng hơn và thời gian lưu trú lâu hơn, các loại thị thực (visa) mới và mở rộng.Quốc hội Việt Nam gần đây đã thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (“Luật nhập cư”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Theo đó, một số thay đổi đáng chú ý đã được đưa ra trong Luật nhập cư như sau:

Các loại thị thực mới và được mở rộng:

Thị thực được phân loại đặc biệt thông qua các loại khác nhau phù hợp với mục đích nhập cư của người nước ngoài có liên quan. Ví dụ: thị thực ĐT cho các nhà đầu tư và luật sư nước ngoài, thị thực LĐ cho những người đến Việt Nam làm việc, thị thực TT cho vợ/ chồng/ con dưới 18 tuổi của người nước ngoài kể trên. Luật nhập cư quy định 20 loại thị thực khác nhau so với 10 loại thị thực theo quy định đã bị bãi bỏ. Luật nhập cư không cho phép thay đổi mục đích của thị thực, vì vậy hiện có nguy cơ người nước ngoài có thể được yêu cầu rời khỏi Việt Nam để có được thị thực mới nếu có.

Thời hạn của mỗi loại thị thực là khác nhau theo Luật nhập cư. Thời hạn tối đa của thị thực ĐT, LĐ và TT lần lượt là 5 năm, 2 năm và 1 năm.

Thẻ tạm trú cho thời hạn dài hơn:

Một người nước ngoài được cấp thị thực ĐT, LĐ hoặc TT sẽ được cấp thẻ cư trú tạm thời theo loại thị thực mà người đó đang giữ.

Thời hạn của từng loại thẻ tạm trú là khác nhau theo Luật nhập cư. Theo đó, thời hạn tối đa của thẻ tạm trú cho ĐT, LĐ và TT lần lượt là 5 năm, 2 năm và 3 năm.

Có khả năng có thẻ thường trú không?

Trước đây, cần có sự chấp thuận của Thủ tướng trong một số trường hợp cấp thẻ thường trú. Yêu cầu này không còn thích hợp theo Luật nhập cư. Quyền quyết định việc đó hiện tại thuộc về Bộ Công an, điều đó đã làm gia tăng sự thành công của việc có được loại thẻ này trong thực tế.

Theo Luật nhập cư, thẻ thường trú hiện có giá trị trong 10 năm thay vì 3 năm như quy định trước đây.
Xin lưu ý rằng thị thực, thẻ tạm trú và thẻ thường trú được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 có giá trị cho đến ngày hết hạn.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.