Bộ Công An công bố và lấy ý kiến dự thảo Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

1. Bộ Công An công bố và lấy ý kiến dự thảo Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Vào ngày 09 tháng 2 năm 2021, Bộ Công An đã công bố Dự thảo Nghị định về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Dự thảo nghị định bao gồm các vấn đề như định nghĩa dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm và xử lý dữ liệu, quy định về quyền của chủ thể dữ liệu và các vấn đề cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, các nguyên tắc dữ liệu như mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu xuyên biên giới.

Dự thảo nghị định cũng cũng quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu, phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng, hoặc đối với các vi phạm dữ liệu khác nhau và vi phạm nghiêm trọng dữ liệu cá nhân, mức phạt có thể  lên đến 5% của tổng doanh thu của bên vi phạm.

Có tám nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

 • Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.
 • Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã đăng ký, tuyên bố về xử lý thông tin cá nhân.
 • Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đã xác định.
 • Dữ liệu cá nhân chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Dữ liệu cá nhân phải được cập nhật, đầy đủ để bảo đảm mục đích xử lý dữ liệu.
 • Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Chủ thể dữ liệu được biết và nhận thông báo về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Dữ liệu cá nhân phải được bảo mật trong quá trình xử lý dữ liệu.

Bộ Công An đặt mục tiêu hoàn tất và trình dự thảo nghị định cho Chính phủ trong quý đầu của năm 2021.

2. Đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử 

Vào ngày 26 tháng 02 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử với các nội dung sau:

 • Thứ nhất, xây dựng một hệ thống để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch thương mại điện tử trên nền cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa do có đầy đủ cơ sở dữ liệu.
 • Thứ hai, xây dựng chính sách liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được giao dịch qua thương mại điện tử như: quy trình thủ tục hải quan, cách xác định trị giá hải quan, việc cấp phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành, miễn cấp phép, miễn điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo