Tiếp Nhận Vốn Đầu Tư Theo Hình Thức Chuyển Đổi Khoản Vay Thành Cổ Phần

Tiếp nhận vốn đầu tư theo hình thức chuyển đổi khoản vay thành cổ phần rất phổ biến tại Việt Nam. Thực hiện theo cách này, Nhà Đầu Tư có một khoản thời gian xem xét hoạt động kinh doanh của Công Ty Mục Tiêu có tốt hay không, việc đầu tư có thể sinh lời hay không. Từ đó, Nhà Đầu Tư mới quyết định chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khoản vay của mình thành cổ phần theo tỷ lệ các bên đã thoả thuận hoặc thu hồi toàn bộ khoản vay nhằm bảo toàn vốn đầu tư. 

Để thực hiện giao dịch này, các bên thường ký kết Hợp Đồng Vay với những điều khoản phức tạp hơn so với hợp đồng vay thông thường khác. Ví dụ như Hợp Đồng Vay có thêm nội dung Công Ty Mục Tiêu phải đáp ứng những điều kiện nhất định trước khi nhận khoản vay, quyền quyết định định của Nhà Đầu Tư trong việc chuyển đổi khoản vay thành cổ phần thực hiện như thế nào.

Một số lưu ý cho Công Ty Mục Tiêu khi tiếp nhận khoản vay chuyển đổi thành cổ phần như sau:

1. Số tiền vay và tỷ lệ chuyển đổi cổ phần

Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch kinh doanh của Công Ty Mục Tiêu, các bên sẽ thoả thuận số tiền vay và tiến độ giải ngân. Đặc biệt, số tiền vay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công Ty Mục Tiêu nếu Nhà Đầu Tư quyết định chuyển đổi khoản vay thành cổ phần. Nhà Đầu Tư sẽ có quyền biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và thông qua các quyết định quan trọng của Công Ty Mục Tiêu theo tỷ lệ sở hữu này.

Nhà Đầu Tư và Công Ty Mục Tiêu có thể tham khảo những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi chuyển đổi khoản vay thành cổ phần trong bài viết này

2. Điều Kiện Tiên Quyết để nhận khoản vay

Sau khi có kết quả thẩm định, Nhà Đầu Tư sẽ quyết định Công Ty Mục Tiêu phải đáp ứng những điều kiện nhất định nào trước khi nhận một phần hoặc toàn bộ khoản vay, các điều kiện này thường được gọi chung là Điều Kiện Tiên Quyết. Một số điều kiện tiêu biểu như: 

 • Cung cấp đầy đủ Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tiếp nhận thêm vốn vay chuyển đổi thành cổ phần;
 • Cung cấp đầy đủ Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm một hoặc một số người do Nhà Đầu Tư chỉ định là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên;
 • Công Ty Mục Tiêu hoàn tất quyết toán thuế từ khi thành lập cho đến tháng gần đây nhất;
 • Công Ty Mục Tiêu xin cấp các giấy phép, giấy chứng nhận để hoạt động kinh doanh hợp pháp theo yêu cầu của pháp luật;
 • Các Cổ đông hiện hữu cam kết không chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác mà không có sự chấp thuận của Nhà Đầu Tư…

3. Quyết định chuyển đổi hoặc yêu cầu hoàn trả khoản vay

Trong thời hạn vay, nếu Nhà Đầu Tư nhận thấy tiềm năng phát triển của Công Ty Mục Tiêu và có lợi cho khoản đầu tư của mình, Nhà Đầu Tư sẽ quyết định chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khoản vay thành cổ phần và sở hữu một tỷ lệ nhất định trong Công Ty Mục Tiêu. Tuỳ thuộc vào phương thức chuyển đổi và quốc tịch của Nhà Đầu Tư, Công Ty Mục Tiêu sẽ phải thực hiện một số thủ tục hành chính nhất định theo quy định của pháp luật.

Hết thời hạn vay, khi xảy ra một số sự kiến nhất định theo thoả thuận của các bên trong Hợp Đồng Vay, Nhà Đầu Tư được quyền quyết định không chuyển đổi khoản vay thành cổ phần và yêu cầu Công Ty Mục Tiêu hoàn trả lại toàn bộ khoản vay kèm theo lãi suất đã được ấn định trước đó (nếu có). Có rất nhiều lý do để Nhà Đầu Tư quyết định không tiếp tục đầu tư như việc kinh doanh không hiệu quả dẫn đến khả năng thu hồi vốn thấp; nhân sự chủ chốt không thực hiện đúng cam kết thời gian làm việc; Công Ty Mục Tiêu không thực hiện đúng các cam kết quan trọng …

4. Ràng buộc sự gắn bó của các nhân sự chủ chốt

Hoạt động có hiệu quả hay không thường phụ thuộc chính vào một số nhân sự chủ chốt đang làm việc tại Công Ty Mục Tiêu, ví dụ như Giám đốc điều hành, Giám đốc kỹ thuật … họ thường là những cổ đông hiện hữu của Công Ty Mục Tiêu. Nhằm mục đích duy trì tiềm năng phát triển của Công Ty Mục Tiêu, Nhà Đầu Tư thường yêu cầu các nhân sự chủ chốt này làm việc tại Công Ty Mục Tiêu từ 3-5 năm sau khi tiếp nhận khoản vay, nếu họ là cổ đông hiện hữu thì có thêm cam kết không được chuyển nhượng cổ phần của mình từ 3-5 năm.

5. Khoản vay nước ngoài (nếu có)

Trường hợp Nhà Đầu Tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài, Công Ty Mục Tiêu cần phải lưu ý:

 • Thực hiện đăng ký khoản vay tại Ngân hàng nhà nước nếu khoản vay có thời hạn từ 12 tháng trở lên (khoản vay trung và dài hạn). Bên cạnh đó, Công Ty Mục Tiêu phải báo cáo định kỳ cho Ngân hàng nhà nước các khoản vay nước ngoài của mình, bao gồm khoản vay ngắn, trung và dài hạn.
 • Công Ty Mục Tiêu nhận tiền vay vào tài khoản vay ngoại tệ hoặc tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng được điều kiện luật định).

Trên đây là một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc đầu tư theo hình thức chuyển đổi khoản vay thành cổ phần. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của Nhà Đầu Tư và thoả thuận của các bên mà tính chất giao dịch có sự thay đổi, dẫn đến các nhận định ở trên chưa phù hợp. Do đó, quá trình đàm phán thoả thuận đầu tư và thực hiện chuyển đổi, Nhà Đầu Tư và Công Ty Mục Tiêu nên tham vấn các luật sư am hiểu lĩnh vực này.


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.