Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-NHNN thay thế cho các Thông tư số 22/2016/TT-NHHH và Thông tư số 15/2018/TT-NHNN (sau đây gọi tắt là “Thông tư 16/2021”) quy định về việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài với một số điểm đáng lưu ý sau đây:

1. Điều kiện để trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện giao dịch mua, bán

Thông tư 16/2021/TT-NHNN đưa ra một quy định mới về các điều kiện mà trái phiếu doanh nghiệp cần phải thỏa mãn trước khi được thực hiện giao dịch mua, bán như sau:

 • Trái phiếu doanh nghiệp phải được phát hành theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Được phát hành bằng đồng Việt Nam;
 • Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán, chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi và bên bán cam kết trái phiếu doanh nghiệp không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang mua bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu (trừ trường hợp tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để bán lần đầu).

Ngoài ra, Thông tư 16/2021/TT-NHNN cũng bổ sung một số nguyên tắc mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là “tổ chức tín dụng”) cần lưu ý xem xét, bảo đảm trước khi thực hiện mua trái phiếu của doanh nghiệp, như bảo đảm doanh nghiệp phát hành có cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi thay đổi mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu trong thời gian tổ chức tín dụng nắm giữ trái phiếu và doanh nghiệp phát hành không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong vòng 12 tháng gần nhất trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.

2. Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Khi Thông tư 16/2021 có hiệu lực thi hành, các tổ chức tín dụng chỉ có thể tiến hành mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu của tổ chức tín dụng đó ở mức dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư 16/2021 cũng quy định một số trường hợp các tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp như sau:

 • Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành;
 • Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác;
 • Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động.

Thông tư 16/2021/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2022, các doanh nghiệp cần lưu ý nắm bắt rõ những nội dung mới để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.