Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 - Apolat Legal
pinnup

Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp theo quy định của luật doanh nghiệp 2020

Người Đại Diện Quản Lý Phần Vốn Góp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chính chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.  

Thay đổi người đại diện theo luật doanh nghiệp 2020
Thay đổi người đại diện theo luật doanh nghiệp 2020

1. Định nghĩa về người đại diện quản lý phần vốn góp

Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định cụ thể về Người Đại Diện Quản Lý Phần Vốn Góp, tuy nhiên căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này. Theo đó, Người Đại Diện Phần Vốn Góp là cá nhân do chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty ủy quyền để nhân danh chính chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó quản lý phần vốn góp trong công ty.  

2. Hồ sơ thay đổi Người Đại Diện Quản Lý Phần Vốn Góp 

Trường hợp 1: Thay đổi thông tin của Người Đại Diện Quản Lý Phần Vốn Góp như hộ chiếu, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc…. 

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp – Phụ lục II–5 đính kèm Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp ngày 16/03/2021 (“Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT“). 
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc bổ sung, cập nhật thông tin. 
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền. 

Trường hợp 2: Thay đổi Người Đại Diện Quản Lý Phần Vốn Góp sang một cá nhân khác. 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Phụ lục II–1 đính kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. 
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền – Phụ lục I-10 đính kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. 
 • Hộ chiếu của Người Đại Diện Quản Lý Phần Vốn Góp mới. 
 • Văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp. Theo đó văn bản này phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:  
  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông; 
  • Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền; 
  • Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền. 
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 
  • Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền. 

3. Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và hệ quả pháp lý khi không tuân thủ thời hạn 

Căn cứ theo điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính khi thay đổi Người Đại Diện Quản Lý Phần Vốn Góp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

Trong trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ về thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nêu trên, căn cứ theo Điều 49 Nghị định 122/2021/NĐ-CP doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau: 

 

Hành vi  Hình thức xử phạt  Biện pháp khắc phục hậu quả 

 

Quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày 

 

Cảnh cáo  Buộc gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Quá thời hạn từ 11 ngày đến 30 ngày 

 

Phạt tiền từ 3.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ 
Quá thời hạn từ 31 ngày đến 90 ngày 

 

Phạt tiền từ 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ 
Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên 

 

Phạt tiền từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ 
Không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

 

Phạt tiền từ 20.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ 

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp & đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.