Lưu ý về điều kiện chủ thể và ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Apolat Legal
pinnup

Lưu ý về điều kiện chủ thể và ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng phát triển. Bài viết này sẽ cung cấp thêm một số lưu ý về điều kiện chủ thể và điều kiện về ký quỹ đối với doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

 

1. Điều kiện về chủ thể hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

Không phải mọi doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều có thể thực hiện dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực tế, hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp Việt Nam.   

Theo đó, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định, “Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp Việt Nam có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.” Như vậy, pháp luật chuyên ngành ghi nhận hoạt động dịch vụ này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp Việt Nam.  

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định, doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.  

Ngoài ra, theo quy định tại Mục A, Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.  

Có thể hiểu, chỉ có doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được thực hiện hoạt động này. Trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2020 được xác định là nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ không được thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể:   

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại mục (i) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại mục (i) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý về điều kiện chủ thể trước khi tiến hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam. 

2. Điều kiện về ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ 

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ký quỹ là một trong những điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

Mục đích của tiền ký quỹ là nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (“doanh nghiệp dịch vụ”) có khả năng tài chính và cam kết đáp ứng các nghĩa vụ với người lao động, như bảo đảm điều kiện làm việc và bảo vệ quyền lợi của họ khi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tiền ký quỹ cũng có thể được sử dụng để xử lý các trường hợp vi phạm hoặc xâm phạm đến quyền lợi của người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài. 

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định, mức ký quỹ hiện nay là 2.000.000.000 (Hai tỷ) đồng và doanh nghiệp dịch vụ phải thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ thêm 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ. 

Sau khi thực hiện ký quỹ, Ngân hàng nhận ký quỹ sẽ xác nhận bằng văn bản về việc ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ và đây sẽ là tài liệu chứng minh doanh nghiệp dịch vụ đã đáp ứng điều kiện về ký quỹ. Theo đó, tiền ký quỹ này được phong tỏa và chỉ được sử dụng theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong các trường hợp được pháp luật quy định, cụ thể:  

 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Lao động. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Lao động và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.