Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài - Apolat Legal
pinnup

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (“Người ĐDPL”). Người ĐDPL có thể là người nước ngoài (“Người ĐDPL Nước Ngoài”), giữ một hoặc nhiều chức danh quản lý trong Công Ty. Khi thay đổi Người ĐDPL từ người nước ngoài này sang người nước ngoài khác, Công Ty phải lưu ý những vấn đề pháp lý sau: 

 • Công Ty phải đảm bảo ít nhất một Người ĐDPL cứ trú ở Việt Nam. Theo đó, nếu Người ĐDPL Nước Ngoài là Người ĐDPL duy nhất của Công Ty thì phải cư trú ở Việt Nam, khi người này xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người ĐDPL.
 • Khi Công Ty hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện về nhân sự và đặc biệt người này phải là Người ĐDPL, để tiếp tục hoạt động ngành nghề này thì  Người ĐDPL (mới) phải đáp ứng được điều kiện luật định. Ví dụ, trường hợp Công Ty kinh doanh dịch vụ việc làm, Người ĐDPL (mới) phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Điều 14, Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
 • Khi Điều Lệ của công ty quy định rằng một vị trí cụ thể như Giám Đốc, Tổng Giám Đốc, Chủ Tịch Công Ty, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên là Người ĐDPL của Công Ty, thì việc thay đổi người đảm nhiệm vị trí đó sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi Người ĐDPL.
 • Thay đổi Người ĐDPL có thể làm thay đổi Điều Lệ hoặc không, tuỳ thuộc vào các điều khoản được quy định trong Điều Lệ:

(i) Trường hợp Điều Lệ quy định cụ thể một cá nhân là Người ĐDPL, khi thay đổi Người ĐDPL thì phải thay đổi cả Điều Lệ. Đại Hội Đồng Cổ Đông (nếu là Công Ty Cổ Phần) hoặc Hội Đồng Thành Viên (nếu là Công ty TNHH) sẽ họp thông qua quyết định thay đổi đồng thời Điều Lệ và Người ĐDPL.  

(ii) Trường hợp Điều Lệ chỉ quy định một hoặc nhiều chức danh sẽ là Người ĐDPL, và không ghi nhận cụ thể một cá nhân là Người ĐDPL thì việc thay đổi Người ĐDPL không đồng thời làm thay đổi Điều Lệ. Theo đó, người có thẩm quyền thay đổi Người ĐDPL có thể khác so với người có thẩm quyền thay đổi Điều Lệ. 

 • Khi thay đổi Người ĐDPL Nước Ngoài, Công Ty có thể thực hiện các thủ tục hành chính sau đây:
STT  Loại Giấy Phép/Giấy Chứng Nhận  Người ĐDPL Nước Ngoài (mới)  Người ĐDPL Nước Ngoài (cũ) 
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (“ERC”)  Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, Công Ty phải đăng ký thay đổi ERC tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi đặt trụ sở chính của Công Ty. 
Giấy Phép Lao Động (“GPLĐ”)  Công Ty phải xin cấp GPLĐ cho Người ĐDPL Nước Ngoài (mới) tại cơ quan có thẩm quyền nếu thuộc trường hợp pháp luật định.   Công Ty phải hoàn trả lại GPLĐ của Người ĐDPL Nước Ngoài (cũ) cho cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp Người ĐDPL Nước Ngoài (cũ) vẫn còn làm việc tại một vị trí khác, Công Ty phải xin cấp GPLĐ (mới) cho Người ĐDPL Nước Ngoài (cũ) tương ứng với vị trí mới này. 
Thẻ Tạm Trú (“TTT”)  Trường hợp thường xuyên cư trú ở Việt Nam, Công Ty phải xin cấp TTT cho Người ĐDPL Nước Ngoài (mới). 

 

Công Ty phải hoàn trả lại TTT của Người ĐDPL Nước Ngoài (cũ) cho cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp Người ĐDPL Nước Ngoài (cũ) vẫn làm việc tại một vị trí khác và đã được cấp GPLĐ tương ứng, Công Ty đăng ký cập nhật lại thông tin của TTT tương ứng với GPLĐ (mới) đã được cấp. 
Các Giấy Phép, Giấy Chứng Nhận khác có ghi nhận thông tin của Người ĐDPL (nếu có).  Công Ty thực hiện thay đổi các Giấy Phép, Giấy Chứng Nhận tại cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn luật định (nếu có). Ví dụ như Giấy Phép Kinh Doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động bán lẻ hàng hoá, Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động …. 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.