Các báo cáo cần tuân thủ khi thực hiện đầu tư sang nước ngoài - Apolat Legal
pinnup

Các báo cáo cần tuân thủ khi thực hiện đầu tư sang nước ngoài

Tổ chức/cá nhân Việt Nam khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài cần tuân thủ và nộp đầy đủ các báo cáo sau: 

Các báo cáo cần tuân thủ khi thực hiện đầu tư sang nước ngoài

1. Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Ở Nước Ngoài 

1.1 Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 

Nhà Đầu Tư phải báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bao gồm:   

 • Thông báo về việc thực hiện hoạt hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại Nước Đầu Tư trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định pháp luật  Nước Đầu Tư; 

Cơ quan nhận báo cáo: MPI, SBV, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư.  

 • Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu B.III.1 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT); 

Cơ quan nhận báo cáo: MPI, SBV, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư. 

 • Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu B.III.2 Thông tư 03/2021/TT-BKHDT;  

Cơ quan nhận báo cáo: MPI, SBV, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư. 

 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cùng với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Nước Ngoài (Mẫu B.III.3 Thông tư 03/2021/TT-BKHDT) trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quý Công ty có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định pháp luật của  Nước Đầu Tư. 

Cơ quan nhận báo cáo: MPI, SBV, Bộ Tài Chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư. 

1.2 Báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Tổ chức và các Cá Nhân Việt Nam phải thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo) tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 12/2016/TT-NHNN). 

Cơ quan nhận báo cáo: SBV chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và SBV chi nhánh tỉnh, thành phố nơi các cá nhân Việt Nam đăng ký thường trú. 

1.3 Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư  

Tổ chức và các Cá Nhân Việt Nam phải lập các loại báo cáo sau: 

 • Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 06 tháng  trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo.  
 • Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; 
 • Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án (đối với trường hợp điều chỉnh dự án dẫn đến phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); 
 • Báo cáo đánh giá kết thúc; 

Cơ quan nhận báo cáo: MPI, SBV, Bộ Tài Chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư. 

2. Xử phạt vi phạm chế độ báo cáo đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài  

2.1 Trường hợp vi phạm chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Trường hợp Nhà Đầu Tư không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài thì Nhà Đầu Tư có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Nhà Đầu Tư là tổ chức) hoặc từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (Nhà Đầu Tư là cá nhân). Đồng thời, Nhà Đầu Tư bị buộc thực hiện chế độ báo cáo hoặc bổ sung nội dung, tài liệu vào báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với hành vi vi phạm. 

2.2 Trường hợp vi phạm chế độ báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Đối với hành vi gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, Nhà Đầu Tư sẽ bị xử phạt với hình thức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (Đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức) và từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Đối với Nhà đầu tư là cá nhân). Đồng thời, Nhà Đầu Tư cũng bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác. 

2.3 Trường hợp vi phạm chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 

Đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị xử phạt với hình thức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức) và từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (Đối với Nhà Đầu Tư là cá nhân). Đồng thời, nhà đầu tư cũng bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.  

Trên đây là các báo cáo và nghĩa vụ mà các tổ chức/cá nhân Việt Nam khi thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần phải lưu ý và tuân thủ đầy đủ để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. 

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh Nghiệp và Đầu Tư .Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.