Công văn số 185/TTg-CN về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời

Công văn số 185/TTg-CN về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời

1. Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP vào ngày 30/12/2020 quy định về các trường hợp Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam 

Vào ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, từ ngày 15/02/2021, một trong những điểm đáng lưu ý của Nghị định này là quy định về các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, cụ thể:

Ngoài các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động 2019, người lao động nước ngoài thuộc 14 trường hợp khác sẽ không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, đơn cử như:

  • Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
  • Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
  • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
  • Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu;… 

2. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 185/TTg-CN vào ngày 09/02/2021 về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời 

Vào ngày 09/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 185/TTg-CN để thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg được Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành vào ngày 06/04/2020. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

  • Thực hiện rà soát tổng thể việc triển khai các dự án điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời mái nhà hiện nay; hướng dẫn thực hiện theo đúng cơ chế, quy định đã ban hành theo Công văn số 414/TTg-CN và các văn bản khác có liên quan;
  • Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm về phát triển điện mặt trời mái nhà tại các địa phương, các công ty điện lực thời gian vừa qua, bảo đảm theo đúng quy định;
  • Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả đối với nguồn năng lượng tái tạo; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của nhà đầu tư và lãng phí nguồn năng lượng tái tạo của đất nước;
  • Chịu trách nhiệm rà soát tổng thể các nguồn điện hiện đang triển khai hiện nay, cập nhật cân đối cung – cầu điện giai đoạn tới để tăng cường công tác quản lý quy hoạch tốt nhất; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII đúng tiến độ quy định.

3. 03 quy định mới liên quan đến Giấy chứng nhận Quyền sử dụng Đất được quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 

Vào ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, từ ngày 08/02/2021, nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (“GCNQSDĐ”) được áp dụng, cụ thể:

a. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp GCNQSDĐ:

Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là:

  • Văn phòng đăng ký đất đai;
  • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (quy định mới bổ sung).

b. Người dân có thể thỏa thuận để thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ tại nhà:

Người dân có thể thỏa thuận để làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu song phải đáp ứng thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh.

c. Dồn điền đổi thừa không còn được cấp GCNQSDĐ mới:

Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 148/2020/ND-CP quy định một trong những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”.

Trong khi trước đây theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.