Xác Định Mức Lương, Phụ Cấp Và Thanh Toán Bổ Sung

Xác Định Mức Lương, Phụ Cấp Và Thanh Toán Bổ Sung

Thông tư 23 cung cấp các định nghĩa chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các khoản thanh toán bổ sung khác theo hợp đồng lao động. Đáng chú ý là từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, các khoản phụ cấp sẽ được đưa vào làm cơ sở để đóng bảo hiểm bắt buộc và từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các khoản thanh toán khác cũng sẽ được đưa vào cơ sở này.

Ngày đến hạn trả lương

  • Đối với những nhân viên nhận tiền lương theo tháng, tiền lương bắt buộc phải được trả trong tháng khi nhân viên làm việc.
  • Thanh toán ngoài giờ cho giờ làm việc ngoài giờ phát sinh vào ban đêm
  • Thông tư 23 quy định rõ ràng về việc trả lương ngoài giờ cho số giờ làm thêm ngoài giờ phát sinh vào ban đêm như sau:

Làm thêm giờ phát sinh trong

Ngày làm việc bình thường:

  • Nhân viên không làm thêm giờ vào ban ngày (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm)
  • Nhân viên làm thêm giờ vào ban ngày (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm)

Ngày cuối tuần
Ngày nghỉ lễ chung
Chú thích:

  • A là mức lương theo giờ cho những ngày làm việc bình thường.
  • 30% là tỷ lệ tối thiểu được áp dụng (nghĩa là nhà tuyển dụng có thể áp dụng tỷ lệ cao hơn).

Hiệu lực của Thông tư 23

Thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 08 tháng 08 năm 2015. Tuy nhiên, việc thực hiện hệ thống tiền lương theo quy định tại Thông tư 23 sẽ phù hợp với ngày Nghị định 05 có hiệu lực, tức ngày 01 tháng 03 năm 2015.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.