Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với các sáng chế cho các cá nhân

Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với các sáng chế cho các cá nhân

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020, vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam đã ra Thông báo số 5360/SHTT-NĐHT ghi nhận các đối tượng được Cục Sở Hữu Trí Tuệ hỗ trợ đăng ký quốc tế và các nội dung hỗ trợ. Cụ thể:

>> Xem thêm: Đăng Ký Quyền Tác Giả – Tưởng Dễ Mà Lại Không.

Về đối tượng được hỗ trợ

Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;
  • Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  • Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế; và
  • Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020.

Về nội dung được hỗ trợ

  • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế;
  • Hiệu chỉnh Bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;
  • Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;
  • Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam; và
  • Nộp đơn đăng ký sáng chế đến Văn Phòng Quốc Tế theo Hiệp Ước hợp tác sáng chế (PCT) ở pha quốc tế.

Kinh phí hỗ trợ

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.