Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất (sau đây gọi tắt là “Thông tư 09/2021”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của các Nghị định 35/2021/NĐ-CP và Nghị định 25/2020/NĐ-CP cũng như thay thế cho Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT trước đó. Điểm đáng chú ý của Thông tư 09/2021 là việc bổ sung dự án xây dựng khu đô thị, công trình trụ sở, văn phòng làm việc vào quy định hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo đó, việc xác định dự án đầu tư có sử dụng đất tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP) được thực hiện như sau:

(i) Khu đô thị được xác định theo quy định tại khoản 1 Mục VII về Dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp thuộc Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 • Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các đơn vị ở;
 • Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.

(ii) Nhà ở thương mại được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. Theo đó, Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

(iii) Công trình trụ sở, văn phòng làm việc gồm các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú được xác định theo quy định tại điểm h khoản 2 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 • Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
 • Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác;
 • Các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú.

(iv) Công trình thương mại gồm trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại khác theo quy định tại điểm e khoản 2 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

(v) Công trình dịch vụ gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác được xác định theo quy định tại điểm g khoản 2 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

 • Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác;
 • Biển quảng cáo đứng độc lập; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác.

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT thay thế cho Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.