Nhà đầu tư Singapore thành lập công ty về công nghệ thông tin - Apolat Legal
pinnup

Nhà đầu tư Singapore thành lập công ty về công nghệ thông tin

Theo thống kê của Bộ kế hoạch và đầu tư, trong năm 2023 đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6.8 tỷ USD, chiếm 18.6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam và tăng 5.4% so với cùng kỳ 2022. Điều này cho thấy rằng, Việt Nam ngày càng thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt là Nhà đầu tư Singapore. Ngoài ra, nhóm ngành công nghệ thông tin là nhóm ngành được Việt Nam mở cửa thi trường và cho phép Nhà đầu tư Singapore có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. 

Nhà đầu tư Singapore thành lập doanh nghiệp về công nghệ thông tin
Nhà đầu tư Singapore thành lập doanh nghiệp về công nghệ thông tin

Vậy Nhà đầu tư Singapore khi thực hiện thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam cần thực hiện các thủ tục gì? 

Để thành lập công ty tại Việt Nam, Nhà đầu tư cần thực hiện xin các Bước sau: 

Bước 1  Tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở tại Việt Nam: 

 

Địa chỉ công ty là một trong những thông tin bắt buộc khi thực hiện thành lập công ty tại Việt Nam. Nhà đầu tư Singapore cần liên hệ các đơn vị cho thuê văn phòng để có thể lựa chọn địa điểm đặt trụ sở phù hợp. 

 

Hiện nay các dịch vụ cho thuê văn phòng tại các tỉnh thành phố lớn tại Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội rất phát triển, Nhà đầu tư Singapore rất dễ dàng tìm kiếm được địa điểm thuê văn phòng phù hợp với nhiều mức giá phù hợp. 

 

Ngoài ra, Nhà đầu tư Singapore cần ký Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê văn phòng ghi nhận rõ nội dung mục đích thuê để “đặt trụ sở công ty, địa điểm thực hiện dự án Công ty [tên dự án dự kiến]. 

 

Bước 2  Xác định mức vốn đầu tư phù hợp: 

 

Đối với ngành nghề công nghệ thông tin, pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn đầu tư tối thiểu khi đầu tư vào Việt Nam. Do đó, Nhà đầu tư Singapore có thể tự xác định mức vốn đầu tư phù hợp với kế hoạch kinh doanh cũng như năng lực tài chính của Nhà đầu tư. 

 

Sau khi xác định mức vốn đầu tư phù hợp, Nhà đầu tư cần cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng có số dư bằng hoặc lớn hơn số vốn dự kiến đầu tư để chứng minh năng lực tài chính. 

 

Bước 3  Xác định ngành nghề đăng ký kinh doanh: 

 

Đối với ngành nghề công nghệ thông tin, theo biểu cam kết WTO và quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ngành nghề kinh tế Việt Nam, Nhà đầu tư Singapore có thể đăng ký các ngành nghề sau để được hoạt động tại Việt Nam: 

 

 

STT  TÊN NGÀNH  MÃ NGÀNH 
 1.  
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính  

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính (CPC 841) và Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842) 

6202 
 1.  
Lập trình máy vi tính 

Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842) 

6201 
 1.  
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 

Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm (gồm Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống; dịch vụ phân tích hệ thống; Dịch vụ thiết kế hệ thống; Dịch vụ lập trình; – Các dịch vụ máy tính khác (gồm Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu và các dịch vị máy tính khác) (CPC 842; 849) (Đối với mục tiêu” Dịch vụ máy tính khác”, phạm vi hoạt động của dự án phải phù hợp với hoạt động được mô tả tại mã CPC 849 thuộc Biểu cam kết khi gia nhập WTO của Việt Nam) 

6209 
 1.  
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 

Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (gồm Dịch vụ chuẩn bị đầu vào; Dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp xếp theo bảng; và các dịch vụ xử lý dữ liệu khác (CPC 843) – Dịch vụ cơ sở dữ liệu (ngoại trừ dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin; Dịch vụ thư viện) (CPC 844) (Tổ chức thực hiện dự án đầu tư không được cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (có mã số CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**))  

6311 

 

 

Bước 4 

 

 

Xác định Người đại diện pháp luật Công ty Việt Nam 

 

 • Khi thành lập công ty tại Việt Nam, Nhà đầu tư Singapore cần xác định 1 cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của Công Ty Việt Nam. 

 

 • Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có các quyền và nghĩa vụ như sau: 

 

 • Là người đại diện Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp (là người ký tên trên hợp đồng, văn bản của Công Ty,…); 
 • Là người đại diện cho Công Ty để yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án 

 

 • Công Ty có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ Công Ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.  

 

Bước 5  Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để thành lập công ty: 

 

Nhà đầu tư Singapore cần chuẩn bị các hồ sơ cơ bản sau để nộp hồ sơ thành lập công ty: 

 

 • Nếu Nhà đầu tư Singapore là tổ chức: giấy phép kinh doanh, điều lệ, hộ chiếu của người đại diện pháp luật, sao kê ngân hàng chứng minh năng lực tài chính. 

 

 • Nếu Nhà đầu tư Singapore là cá nhân: Hộ chiếu, sao kê ngân hàng chứng minh năng lực tài chính. 

 

Lưu ý: các tài liệu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng và dịch thuật sang tiếng việt. 

 

Bước 6  Xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư  

 

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc. 

 

Trước khi Nhà đầu tư Singapore có thể thành lập công ty tại Việt Nam, Nhà đầu tư Singapore cần xin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư để cơ quan nhà nước Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư của Nhà đầu tư Singapore. 

 

Bước 7  Xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp. 

 

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc. 

 

Sau khi Nhà đầu tư Singapore được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, Nhà đầu tư Singapore sẽ nộp hồ sơ Xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp để thành lập công ty. 

 

Bước 8  Khắc dấu Công ty 

 

Nhà đầu tư Singapore sẽ được khắc dấu công ty sau khi hoàn tất việc xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 

Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc. 

 

Bước 9  Thực hiện các công việc sau khi thành lập công ty 

 

 • Kê khai thuế cho công ty: Nhà đầu tư Singapore cần tìm kiếm đơn vị kế toán để hỗ trợ Công ty kê khai thuế ban đầu và kê khai thuế định kỳ hàng quý, hàng năm. 

 

 • Góp vốn: Nhà đầu tư Singapore cần góp đủ số vốn đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 

 • Tuyển dụng nhân sự: Nhà đầu tư Singapore có thể tuyển dụng nhân sự Việt Nam và nhân sự nước ngoài để làm việc tại Công ty. Tuy nhiên, để sử dụng người lao động nước ngoài, Công ty cần xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. 

 

Bước 10  Hoạt động 

 

Theo kinh nghiệm của Chúng tôi, tổng thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ và thành lập công ty tại Việt Nam là 2 tháng. Thời gian có thể rút ngắn hoặc kéo dài tùy thuộc vào thời gian chuẩn bị hồ sơ của Nhà đầu tư. 

Trên đây là các bước cơ bản để thành lập công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về cấu trúc công ty, tổng quan các vấn đề cần lưu ý trước và sau khi thành lập công ty tại Việt Nam, các Nhà đầu tư Singapore nên liên hệ đến Công ty Luật chuyên nghiệp để được tư vấn cụ thể và rõ ràng trước khi quyết định đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam. 

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh Nghiệp và Đầu Tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.