Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam - Apolat Legal
pinnup

Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

Ngày nay, việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã trở nên dần phổ biến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng lao động nước ngoài, nhiều doanh nghiệp không đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật dẫn đến hậu quả bị thu hồi giấy phép lao động đã cấp, bị phạt tiền và thậm chí là trục xuất người lao động nước ngoài khỏi Việt Nam. Trong giới hạn phạm vi bài viết này, tác giả sẽ đề cập các vấn đề liên quan đến “Một số lưu ý khi sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam”.  

1. Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài định kỳ 06 tháng và hằng năm 

Khi sử dụng lao động nước ngoài, Người Sử Dụng Lao Động (‘NSDLĐ’) có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng Người Lao Động Nước Ngoài (‘NLĐNN’) theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị Định 152/2020/NĐ-CP (‘Nghị Định 152’). 

Thời gian báo cáo định kỳ như sau:

 • Báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm: Từ ngày 15/06 đến trước ngày 05/7, số liệu báo cáo được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo. 
 • Báo cáo định kỳ hằng năm: Từ ngày 15/12 đến trước ngày 05/01 năm sau, số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

Lưu ý: Ngoài việc báo cáo định kỳ, cơ quan cấp GPLĐ có thể yêu cầu NSDLĐ báo cáo đột xuất về tình hình sử dụng lao động.

Nếu không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định thì NSDLĐ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, đối với doanh nghiệp thì mức phạt áp dụng từ 2 triệu đến 6 triệu đồng. 

2. Gửi hợp đồng lao động cho cơ quan cấp Giấy Phép Lao Động 

Sau khi được cấp mới hoặc được gia hạn Giấy Phép Lao Động (‘GPLĐ’) theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động, NSDLĐ và NLĐNN phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc. 

Sau đó, NSDLĐ phải gửi 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi NLĐNN được cấp GPLĐ. 

Nếu không thực hiện gửi hợp đồng lao động cho cơ quan đã cấp GPLĐ, NSDLĐ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp thì mức phạt áp dụng từ 2 triệu đến 6 triệu đồng. 

3. Sử dụng lao động đúng với vị trí, chức danh công việc

NSDLĐ có trách nhiệm sử dụng NLĐNN đúng với vị trí, chức danh công việc, địa điểm làm việc và các nội dung khác được ghi trên GPLĐ đã được cấp. Nếu NSDLĐ có hành vi sử dụng NLĐNN không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp thì mức phạt tiền trên được áp dụng gấp 02 lần.

3. Thu hồi giấy phép lao động và nộp lại cơ quan đã cấp Giấy Phép Lao Động  

Khi xảy ra một trong các sự kiện sau, GPLĐ được cấp sẽ hết hiệu lực và NSDLĐ có trách nhiệm thu hồi GPLĐ và nộp lại cho cơ quan đã cấp GPLĐ đó: 

 • Giấy phép lao động hết thời hạn;
 • Chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp;
 • Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp;
 • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt;
 • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động. 

Thời gian thu hồi: trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực và kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được. 

 


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Lao động. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.