Mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất và cách viết đơn chi tiết

Mẫu đơn xin ly hôn là tài liệu bắt buộc vợ, chồng phải thực hiện khi tiến hành thủ tục đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn. Thực tế, pháp luật không ấn định cụ thể về hình thức của mẫu đơn. Vì thế, đơn xin ly hôn có thể trình bày dưới dạng viết tay hoặc đánh máy, nhưng cần đảm bảo đầy đủ các nội dung về nguyên nhân ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản chung,…

Hiện nay, pháp luật hợp thức hóa 02 loại mẫu đơn ly hôn là đơn ly hôn thuận tình và đơn ly hôn đơn phương. Về pháp lý, cả hai mẫu đơn cần hoàn thiện đầy đủ các nội dung mà pháp luật quy định. Trong bài viết dưới đây, Apolat Legal sẽ hướng dẫn đến bạn cách trình bày mẫu đơn một cách chuẩn nhất, đồng thời giới thiệu các mẫu đơn xin ly hôn theo quy định.

Đơn xin ly hôn mới nhất và hướng dẫn viết chi tiết
Mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất và cách viết đơn chi tiết

1. Đơn xin ly hôn là gì?

Đơn xin ly hôn là một văn bản pháp lý bắt buộc phải có khi đề nghị Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Tương ứng với hai hình thức ly hôn, đơn xin ly hôn được phân loại thành đơn ly hôn thuận tình và đơn ly hôn đơn phương.

Thông qua văn bản này, Tòa án sẽ biết được nguyện vọng của đôi bên trong vấn đề giải quyết thủ tục ly hôn. Do đó, theo pháp luật hiện hành, mẫu đơn xin ly hôn cần thể hiện rõ những nội dung sau:

 • Tên Tòa án thẩm quyền giải quyết ly hôn;
 • Thông tin người yêu cầu giải quyết, thông tin của vợ chồng trong vụ án ly hôn;
 • Khai thông tin về đăng ký kết hôn, nội dung ly hôn;
 • Thông tin về quyền nuôi con và mức cấp dưỡng, chăm sóc con sau ly hôn;
 • Thông tin yêu cầu phân chia tài sản chung của vợ chồng xây dựng trong đời sống hôn nhân;
 • Thông tin yêu cầu phân chia nghĩa vụ về khoản nợ với bên thứ ba phát sinh trong đời sống hôn nhân;
 • Chữ ký của người làm đơn.
Ảnh minh họa cho đơn ly hôn
Hình ảnh minh họa mẫu đơn xin ly hôn

Như vậy, đơn xin ly hôn là văn bản tài liệu bắt buộc mà các cặp vợ chồng cần có khi thực hiện thủ tục. Thông tin mà đôi bên cung cấp trong mẫu đơn chính là cơ sở, căn cứ để Tòa án tiến hành giải quyết thủ tục ly hôn đúng như quy định.

2. Mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất

Như đã đề cập, đơn xin ly hôn được hiểu là một tài liệu quan trọng chứa các thông tin liên quan đến quan hệ hôn nhân vợ chồng, đồng thời là cơ sở thực tiễn để giải quyết thủ tục ly hôn. Hiện nay, có 02 loại đơn ly hôn: Đơn ly hôn thuận tình và Đơn ly hôn đơn phương.

Cách thức chi tiết của từng mẫu đơn được pháp luật quy định cụ thể như sau:

2.1. Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình, ly hôn đồng thuận

Thực tế, mẫu đơn xin ly hôn thuận tình chính là mẫu đơn yêu cầu giải quyết dân sự được ban hành theo Nghị quyết số 01/2017/NĐ-HĐTP (sửa đổi bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP).

Đơn ly hôn thuận tình được sử dụng trong trường hợp vợ chồng đã có những thỏa thuận thống nhất với nhau về việc kết thúc quan hệ nhân, phân chia tài sản chung, quyền nuôi con sau ly hôn.

Dưới đây là mẫu đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định: Tải tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: ……………………………………………………………………….. Sinh năm: ………………………….……………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………….……….………….…………(nếu có); số fax: …………………….…………………………………………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

2. Tên vợ: …………………………..………………………………………………….. Sinh năm: …………………………………….……………….……………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………..…………………….……(nếu có); số fax: ……………….…………………………………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………….……………………………………………..…………………………………………………………………………………. (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………………………………………………………………………….. việc như sau:

3. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

– Về quan hệ hôn nhân: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Về con chung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Về tài sản chung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Về công nợ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ……………………………………………………………………………….….

Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………………………………………………………………………………….

Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết ………………………………….…………………

Thông tin khác:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

 1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
 2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
 4. Đăng ký kết hôn
 5. Một số giấy tờ khác có liên quan

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

NGƯỜI YÊU CẦU

Vợ                                                    Chồng

2.2. Mẫu đơn ly hôn đơn phương

Trái ngược với mẫu đơn ly hôn thuận tình, đơn xin ly hôn đơn phương được sử dụng trong trường hợp giải quyết thủ tục ly hôn xuất phát từ yêu cầu của vợ hoặc chồng.

Mẫu đơn ly hôn đơn phương hiện nay được trình bày theo mẫu đơn khởi kiện ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP (sửa đổi bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP) Tải tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ……………………………………………………………………………………………………………

Người khởi kiện:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………….…(nếu có); số fax: ……………………………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………….…………(nếu có); số fax: ………………………………………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………….…(nếu có); số fax: …………………………………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án nhân dân (1)…………………………………………………………………..……… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

 1. Về quan hệ hôn nhân: (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Về con chung: (3) ………………………………………………………………………………
 3. Về tài sản : (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Về công nợ: (5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

 1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
 2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực);
 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực);
 4. Đăng ký kết hôn;
 5. Một số giấy tờ khác có liên quan.

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Xem thêm: Mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất và cách viết chi tiết

2.3. Mẫu đơn xin ly hôn viết tay

Pháp luật hiện nay không quy định về hình thức cụ thể của mẫu đơn xin ly hôn. Theo đó, mẫu đơn có thể được trình bày dưới dạng viết tay hoặc đánh bay, tuy nhiên cần đảm bảo đầy đủ thông tin đúng quy định.

Chi tiết về mẫu đơn xin ly hôn viết tay như sau: Tải tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..………………………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………… Sinh năm: ………………………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………………… cấp ngày……………………………………………tại…………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………(nếu có); số fax: …………………………………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án nhân dân ..…………………………………………………………………… giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:

 1. Quan hệ hôn nhân:………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Về con chung………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Về tài sản : ………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Về công nợ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn xin ly hôn gồm:

 1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
 2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực);
 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực);
 4. Đăng ký kết hôn;
 5. Một số giấy tờ khác có liên quan.

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không có ý kiến gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

3. Cách viết đơn xin ly hôn như thế nào?

Như đã đề cập, thông tin mà đôi bên cung cấp trong mẫu đơn xin ly hôn chính là căn cứ để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn. Về cơ bản, đơn ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương đều cần thể hiện rõ những nội dung theo quy định.

Dưới đây là cách hoàn chỉnh mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất:

Cách viết phần thông tin chung

Tại phần này, người làm đơn cần kê khai chính xác thông tin cá nhân của vợ, chồng, bao gồm: tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại,…

Cách viết phần lý do xin ly hôn

Đối với phần lý do xin ly hôn, đương sự cần thể hiện rõ tình trạng mâu thuẫn giữa vợ và chồng thông qua các thông tin như:

 • Lý do xin ly hôn (Ngoại tình, cờ bạc, bạo lực,…);
 • Nguồn phát sinh mâu thuẫn?
 • Hiện tại có đang sống chung hay không?
 • Đã ly thân hay chưa?
 • Thời gian ly thân bắt đầu từ khi nào?…

Cách viết phần con chung

 • Nếu đã có con chung, đương sự cần thể hiện rõ thông tin cá nhân của con, bao gồm tên, ngày, tháng, năm sinh, nguyện vọng và đề nghị nuôi con.
 • Trường hợp chưa có con chung cần ghi rõ là chưa có.
 • Trường hợp đàm phán không thành công quyền trực tiếp nuôi con, đương sự cần ghi rõ: Hai bên không thống nhất với nhau về quyền nuôi con, đề nghị Tòa án xem xét trên cơ sở các quy định hiện hành.

Cách viết phần tài sản chung

 • Trường hợp có tài sản chung trong đời sống hôn nhân, cần liệt kê toàn bộ tài sản, giá trị thực tế và đề nghị phân chia.
 • Trường hợp không có tài sản chung ghi không có.

Cách viết phần nợ chung

 • Trường hợp có nợ chung, thể hiện cụ thể số nợ (tiền hay tài sản, thông tin chủ nợ, thời gian trả nợ,…) và đề nghị phân chia nghĩa vụ nợ với bên thứ ba.
 • Trường hợp không có nợ phát sinh ghi không có.

Xem thêm: Thủ tục ly hôn đơn phương nhanh nhất hiện nay

4. Các câu hỏi liên quan đến đơn xin ly hôn

4.1. Mua đơn ly hôn ở đâu?

Pháp luật không có quy định bắt buộc phải mua đơn ly hôn có sẵn tại Tòa. Khi thực hiện thủ tục, bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đơn ly hôn đánh máy, viết tay hoặc tải một số biểu mẫu có sẵn trên mạng.

Song, hiện nay nhiều Tòa án vẫn yêu cầu người muốn nộp đơn xin ly hôn phải mua mẫu đơn ly hôn có dấu treo tại Tòa. Để đảm bảo mẫu đơn xin ly hôn đúng theo quy định, đương sự cần liên hệ Tòa án có thẩm quyền giải quyết để rõ hơn về những yêu cầu. Đây được xem là cách an toàn để có được đơn ly hôn đạt chuẩn.

Như đã đề cập, trường hợp ly hôn thuận tình sẽ sử dụng mẫu đơn yêu cầu giải quyết dân sự và ly hôn đơn phương sẽ sử dụng mẫu đơn khởi kiện được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

Đương sự được quyền mua đơn ly hôn tại Tòa án
Đương sự có thể mua đơn ly hôn tại Tòa án nhân dân

4.2. Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?

 • Trong trường hợp ly hôn thuận tình, người muốn ly hôn nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú hoặc nơi làm việc của mình.
 • Trong trường hợp ly hôn đơn phương, người muốn ly hôn nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người còn lại.
 • Trường hợp hôn nhân có yếu tố nước ngoài, đương sự cần nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, nơi mình cư trú, làm việc.

Lưu ý: Trong trường hợp ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú tại khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cũng cư trú tại khu vực biên giới với Việt Nam, hồ sơ ly hôn cần được nộp tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

Ví dụ: Trong trường hợp ly hôn thuận tình không có yếu tố nước ngoài, nếu như vợ/chồng cư trú tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, thì hồ sơ ly hôn sẽ được nộp tại Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh.

Nếu như bạn đang cần luật sư để tư vấn ly hôn theo quy định của tòa án mới nhất hiện nay, hãy liên hệ với Apolat Legal để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh chóng và cụ thể.

Tòa án là nơi tiếp nhận hồ sơ ly hôn
Tòa án nhân dân là cơ quan tiếp nhận hồ sơ ly hôn

4.3. Đơn ly hôn có bắt buộc có chữ ký của cả hai vợ chồng không?

Theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 trường hợp ly hôn thuận tình, đơn ly hôn bắt buộc có chữ ký của cả vợ và chồng. Ngược lại, trong trường hợp ly hôn đơn phương, đơn ly hôn không yêu cầu phải có chữ ký của cả hai vợ chồng.

4.4. Đơn ly hôn viết tay được không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đơn ly hôn viết tay vẫn được Tòa án chấp nhận nếu nó đáp ứng đầy đủ các yếu tố cần thiết của một mẫu đơn. Đơn xin ly hôn phải thể hiện rõ thông tin về người yêu cầu, mục đích muốn Tòa án thực hiện và lý do rõ ràng. Bên cạnh đó, điều quan quan trọng nhất khi viết tay đơn ly hôn là nét chữ phải rõ ràng, dễ đọc.

Xem thêm: Điều kiện ly hôn đơn phương theo quy định của pháp luật hiện nay

4.5. Có được bổ sung yêu cầu chia tài sản sau khi đã nộp đơn ly hôn không?

Câu trả lời là ĐƯỢC. Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền bổ sung yêu cầu chia tài sản hoặc rút yêu cầu khi đã gửi đơn ly hôn. Theo đó, nếu cả hai bên đồng ý về việc chia tài sản chung, họ có thể gửi yêu cầu đến Tòa án để thực hiện thỏa thuận của họ. Nếu một trong hai bên muốn rút lại đơn ly hôn đã gửi, họ cũng có quyền làm điều đó, tuy nhiên cần tuân theo các quy định hợp pháp và cần được ủy quyền rõ ràng từ bên còn lại.

Tóm lại, mẫu đơn xin ly hôn có thể hiểu đơn giản là một văn bản pháp lý mang tính bắt buộc phải có khi thực hiện thủ tục ly hôn. Đơn cần thể hiện rõ những nội dung như thông tin vợ chồng, nguyên nhân ly hôn, con chung, tài sản,…vì đây là căn cứ để cơ quan thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Tương ứng với hai hình thức ly hôn, mẫu đơn ly hôn cũng được phân thành 02 loại là đơn ly hôn thuận tình và đơn ly hôn đơn phương. Tất cả đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết từ Apolat Legal về cách viết đơn ly hôn chuẩn xác và mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như có bất kỳ thắc mắc, liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng!

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
  • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • Email: info@apolatlegal.com
  • Hotline: (+84) 911 357 447
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.