Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Apolat Legal
pinnup

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, việc sử dụng người lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy Phép Lao Động và thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo định kỳ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không nắm rõ quy định về việc báo cáo dẫn đến rủi ro doanh nghiệp bị xử phạt. Trong giới hạn phạm vi bài viết này, tác giả sẽ đề cập các vấn đề liên quan đến “Hướng Dẫn Nộp Báo Cáo Tình Hình Sử dụng người lao động nước ngoài Năm 2023 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh”.

1. Quy định về việc Báo Cáo Tình Hình Sử dụng người lao động nước ngoài  

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP thì người sử dụng người lao động nước ngoài (sau đây gọi là ‘NSDLĐ’) có trách nhiệm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Người Lao Động Nước Ngoài (‘Báo Cáo’) 06 tháng đầu năm và hằng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau về việc sử dụng người lao động nước ngoài. 

Thời gian chốt số liệu báo cáo như sau: 

 • Đối với số liệu báo cáo của 6 tháng đầu năm: tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo. 
 • Đối với số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.  

Lưu ý: Nếu NSDLĐ sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, NSDLĐ phải báo cáo qua môi trường điện tử về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc. 

2. Hướng dẫn Báo Cáo Tình Hình Sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh 

Hiện nay, việc nộp Báo Cáo Hình Sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 được thực hiện theo Mẫu số 07/PLI ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ. 

 • Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023. 
 • Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/01/2024.
 • Các nội dung cần báo cáo:
  • Tổng số lao động nước ngoài tại thời điểm báo cáo (báo cáo chi tiết số lượng người lao động nước ngoài là nữ tại thời điểm báo cáo);
  • Quốc tịch của người lao động;
  • Số lượng và mức lương của người lao động nước ngoài làm việc dưới 01 năm;
  • Tình hình cấp Giấy Phép Lao Động (cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi,…) hoặc chưa được cấp Giấy Phép Lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp Giấy Phép Lao Động tại thời điểm báo cáo. 
 • Hình thức tiếp nhận báo cáo (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh): NSDLĐ nộp báo cáo truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/4UuiAsoH6PwmRPwe7 hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài và gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thông qua Phòng việc – An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.  

3. Rủi ro khi không nộp hoặc chậm nộp Báo Cáo Tình Hình Sử dụng người lao động nước ngoài 

Nếu NSDLĐ không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định thì có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ theo quy định tại Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP. 

Đối với NSDLĐ là tổ chức thì mức phạt sẽ áp dụng gấp 02 lần. 

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.