Điều Kiện Đăng Ký Hoạt Động Ngành Nghề Môi Giới Mua Bán Hàng Hóa Cho Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Trong Khu Chế Xuất

Điều Kiện Đăng Ký Hoạt Động Ngành Nghề Môi Giới Mua Bán Hàng Hóa Cho Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Trong Khu Chế Xuất
Điều Kiện Đăng Ký Hoạt Động Ngành Nghề Môi Giới Mua Bán Hàng Hóa Cho Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Trong Khu Chế Xuất

1. Môi giới mua bán hàng hóa là gì  

Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018, môi giới mua bán hàng hóa có mã VSIC 46102 và được phân loại vào nhóm “461-4610: đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa”. 

Theo đó, hoạt động môi giới mua, bán các loại hàng hóa mà thương nhân là trung gian (bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa (bên được môi giới) về các loại hàng hóa, bao gồm: 

 • Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm;  
 • Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón; 
 • Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào; 
 • Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giày, dép, các sản phẩm da và giả da; 
 • Gỗ xây dựng và nguyên, vật liệu xây dựng; 
 • Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay;  
 • Giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim. 

Hiện tại, danh mục các ngành/phân ngành được liệt kê trong Biểu cam kết WTO cũng như mô tả các ngành/phân ngành trong PCPC của Liên hợp quốc nêu trên không có phân loại hoặc mô tả cụ thể về hoạt động môi giới, mua bán hàng hóa. Vì vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện đăng ký hoạt động ngành nghề có thể gặp khó khăn. 

2. Lưu ý khi thực hiện nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Để đăng ký hoạt động ngành nghề “Môi giới mua bán hàng hóa”, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kịnh doanh được quy định cụ thể tại Nghị đinh 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ được quy định cụ thể như sau: 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; 
 • Văn bản ủy quyền cá nhân nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ là đại diện theo ủy quyền; 
 • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ.

Tuy nhiên, một số Công ty Cổ phần “đặc biệt” (chẳng hạn như Công ty Đại chúng) khi nộp hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề, bên cạnh việc nộp các tài liệu, hồ sơ theo quy định thành phần hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Công ty cần bổ sung thêm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc bổ sung ngành nghề của công ty. 

Ngoài ra, các công ty cổ phần cần lưu ý Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải thể hiện số lượng cổ đông dự họp, tỷ lệ biểu quyểt tán thành hoặc không tán thành khớp với nhau để tránh trường hợp số liệu ghi nhận khác nhau hoặc nếu khác thì cần giải trình rõ ràng.  

3. Lưu ý đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong khu chế xuất 

Khu chế xuất được định nghĩa theo Luật Đầu tư 2020 là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. Những năm gần đây, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng chọn các khu vực thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, … làm nơi để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình vì những khu vực trên là địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, khi hoạt động trong khu chế xuất, doanh nghiệp sẽ chịu sự quản lý của Ban Quản lý khu chế xuất nếu có hoạt động điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Đầu tư 2020. Điều này có nghĩa, khi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh mục tiêu thực hiện dự án, cụ thể bổ sung ngành nghề “Môi giới mua bán hàng hóa”, Ban Quản lý khu chế xuất vẫn có quyền xem xét phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ của doanh nghiệp. 

Mặc dù thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Apolat Legal, ngành nghề “Môi giới mua bán hàng hóa” là ngành nghề chưa được cam kết trong Biểu Cam kết WTO và trường hợp doanh nghiệp còn được đặt trong khu chế xuất, vì vậy Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi công văn tham khảo ý kiến của Ban Quản lý khu chế xuất về việc bổ sung ngành nghề “Môi giới mua bán hàng hóa” cho doanh nghiệp. Trên thực tế, Ban Quản lý khu chế xuất sẽ từ chối đề nghị bổ sung ngành nghề của doanh nghiệp với lý do hoạt động môi giới mua bán hàng hóa không thuộc phạm vi hoạt động của khu chế xuất và từ quan điểm của Ban Quản lý khu chế xuất, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể từ chối hồ sơ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và khả năng nắm bắt, hiểu rõ quy định pháp luật của mình, Apolat Legal đã thành công hỗ trợ một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép hoạt động ngành nghề “Môi giới mua bán hàng hóa” với điều kiện hoạt động phù hợp với quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý khu chế xuất.  

Trên đây là một số vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến đăng ký bổ sung ngành nghề “Môi giới mua bán hàng hóa” cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động của khu chế xuất. Tuỳ thuộc vào đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo quy định pháp luật và đồng thời đáp ứng điều kiện hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý khu chế xuất.

 


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp & Đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.