Đăng ký nhãn hiệu tại Lào - Apolat Legal
pinnup

Đăng ký nhãn hiệu tại Lào

1| Điều kiện để nhãn hiệu được phép đăng ký[1]

Để được cấp văn bằng bảo hộ, nhãn hiệu đăng ký phải đáp ứng tất cả các yếu tố sau:

 • Dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của bất kỳ cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức nào khác từ những dấu hiệu khác của cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức. Các dấu hiệu này có thể bao gồm các từ bao gồm tên cá nhân, chữ cái, chữ số, yếu tố tượng hình, hình ảnh ba chiều của hàng hóa, hoạt hình hoặc đóng gói hàng hóa và kết hợp màu sắc, cũng như bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu đó;
 • Nhãn hiệu không giống với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó, nhãn hiệu nổi tiếng hoặc chỉ dẫn địa lý cho cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Nhãn hiệu không giống với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó hoặc nhãn hiệu nổi tiếng đối với hàng hóa và dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan, trong đó việc sử dụng nhãn hiệu sau này có xu hướng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc làm người khác hiểu sai rằng họ được kết nối hoặc liên kết với một bên khác;
 • Nhãn hiệu không chứa các đặc điểm bị cấm theo quy định;

Ngoài ra, nhãn hiệu còn bao gồm nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, khác với các loại nhãn hiệu khác, nhãn hiệu nổi tiếng vẫn được bảo hộ kể cả trong trường hợp không đăng ký. Nhãn hiệu để trở thành nhãn hiệu nổi tiếng thì còn phải đáp ứng thêm một số tiêu chí riêng.

Nhãn hiệu không đủ điều kiện bảo hộ nếu có các đặc điểm sau đây[2]:

 • Nhãn hiệu không phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của người nộp đơn với hàng hóa của một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác;
 • Nhãn hiệu chỉ bao gồm các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn có thể sử dụng trong thương mại, để chỉ định loại, chất lượng, số lượng, mục đích dự định, giá trị, nơi xuất xứ, của hàng hóa, hoặc thời gian sản xuất, hoặc của các dấu hiệu đã trở thành thông lệ trong ngôn ngữ hiện tại hoặc các thông lệ tốt và được thiết lập của Lào;
 • Nhãn hiệu có tính chất lừa dối hoặc lừa dối hoặc đánh lừa công chúng hoặc giới thương mại trong đó nhãn hiệu được sử dụng hoặc có mục đích lừa đảo;
 • Nhãn hiệu bao gồm hoặc bao gồm các dấu hiệu cho thấy, khi được sử dụng trong quá trình thương mại, có thể gây hiểu lầm cho công chúng về nguồn gốc, bản chất, quy trình sản xuất, đặc điểm, sự phù hợp cho mục đích của họ, hoặc số lượng, của hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Nhãn hiệu bao gồm vòng bi, cờ hoặc biểu tượng quốc gia khác và dấu hiệu chính thức, chữ viết tắt hoặc tên đầy đủ của các thị trấn, thành phố, tỉnh hoặc thủ đô của Lào hoặc nước ngoài mà không có sự cho phép của tổ chức chính phủ có liên quan;
 • Nhãn hiệu bao gồm biểu tượng của một tổ chức quốc tế hoặc biểu tượng của các công ước quốc tế, con dấu chính thức hoặc biểu tượng của các tổ chức quốc tế hoặc quốc tế mà không có sự cho phép của nhà nước hoặc tổ chức quốc tế có liên quan;
 • Nhãn hiệu bao gồm tên, hình ảnh, hoặc chân dung của một người sống mà không có sự cho phép;
 • Nhãn hiệu của hoặc bao gồm mà không có hình ảnh ủy quyền của các biểu tượng văn hóa hoặc di tích lịch sử, hoặc tên, hình ảnh, hoặc chân dung của một anh hùng dân tộc hoặc một nhà lãnh đạo, hoặc nhãn hiệu sẽ gây khó chịu hoặc trái với truyền thống tốt đẹp của quốc gia;
 • Nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký cho cùng một hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan;
 • Nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự, tương tự hoặc có liên quan;
 • Nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự với tên thương mại của một doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ tương tự, tương tự hoặc liên quan;
 • Nhãn hiệu được đề cập ở trên sẽ dẫn đến khả năng nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc giả mạo liên kết với nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu nổi tiếng hoặc tên thương mại, nếu phù hợp;
 • Nhãn hiệu bao gồm hoặc kết hợp một chỉ dẫn địa lý xác định một địa điểm không phải là nguồn gốc thực sự của hàng hóa;
 • Nhãn hiệu bao gồm hoặc kết hợp một chỉ dẫn địa lý, mặc dù đúng theo nghĩa đen đối với lãnh thổ, khu vực hoặc địa phương nơi hàng hóa có nguồn gốc, đại diện sai cho công chúng rằng hàng hóa có nguồn gốc từ lãnh thổ khác;
 • Nhãn hiệu bao gồm vật chất có thể làm mất uy tín hoặc giả mạo mối liên hệ với người, còn sống hay đã chết, thể chế, tín ngưỡng, hoặc biểu tượng quốc gia, hoặc khiến họ khinh miệt, hoặc làm mất uy tín;
 • Nhãn hiệu tạo ra sự nhầm lẫn với cơ sở, hàng hóa hoặc các hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của đối thủ cạnh tranh;
 • Nhãn hiệu này có bản chất đến mức việc sử dụng nó trong quá trình thương mại sẽ làm mất uy tín của cơ sở, hàng hóa hoặc các hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của đối thủ cạnh tranh;
 • Nhãn hiệu trái với an ninh quốc gia, trật tự xã hội, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quốc gia.

2| Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu[3] 

 • Đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu đăng ký);
 • 10 mẫu của nhãn hiệu được trình bày trên giấy chất lượng tốt bằng cách vẽ hoặc in hình ảnh, hình ảnh hoặc bản sao. Kích thước của mẫu thử không được nhỏ hơn 4 x 4 cm và không lớn hơn 8 x 8 cm. Trong trường hợp nhãn hiệu, bao gồm một màu hoặc nhiều màu, màu hoặc màu đó phải được xác định rõ ràng[4];
 • Bảng mô tả hàng hóa mà nhãn hiệu sẽ được áp dụng hoặc các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu đó sẽ được sử dụng; nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận thì đơn đăng ký sẽ chỉ ra và bao gồm một mô tả về cách thức nhãn hiệu đó được sử dụng;
 • Biên lai thanh toán phí và lệ phí.

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu còn có thể bao gồm thêm các tài liệu sau:

 • Giấy ủy quyền (nếu người nộp đơn được đại diện bởi một chủ thể có địa chỉ tại Lào);
 • Tài liệu chứng minh về quyền ưu tiên (nếu có)[5];
 • Các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng của nhãn hiệu (trong trường hợp nhãn hiệu tập thể);
 • Bản dịch nếu đơn đăng kỳ hoặc bất kỳ tài liệu nào được nộp bằng Tiếng Anh[6].

Lưu ý:

 • Hồ sơ đăng ký có thể bằng tiếng Lào hoặc tiếng Anh;
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu buộc người đăng ký phải có địa chỉ tại Lào, nếu không họ có thể ủy quyền một cá nhân, tổ chức có địa chỉ tại Lào để nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu[7];
 • Liên quan đến tài liệu chứng minh về quyền ưu tiên, chủ đơn sẽ nộp các bản sao và không cần phải xác thực bởi bất kỳ cơ quan nào. Tài liệu này sẽ được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn tại Lào[8].

3| Trình tự, thủ tục cấp văn bằng đăng ký nhãn hiệu 

Thời gian để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện trong vòng 6 tháng đến 9 tháng, bao gồm các bước sau: 

 • Chủ thể được phép đăng ký nhãn hiệu[9] sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu của Bộ Khoa học và Công nghệ[10];
 • Thẩm định hình thức[11];
  • Cơ quan đăng ký của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành kiểm tra hình thức của hồ sơ đăng ký nhãn và các khoản phí và lệ phí đã được thanh toán;
  • Nếu đơn đăng ký chưa đáp ứng điều kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo cho người nộp đơn. Người nộp đơn phải bổ sung tài liệu còn thiếu hoặc điều chỉnh tài liệu trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo;
  • Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, Cơ quan đăng ký sẽ cấp biên nhận chính thức với số và ngày nộp đơn.

Lưu ý: Cơ quan đăng ký sẽ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu và ghi ngày nhận hồ sơ nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm ít nhất các tài liệu sau[12]:

 • Đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu đăng ký);
 • 10 mẫu của nhãn hiệu được trình bày trên giấy chất lượng tốt bằng cách vẽ hoặc in hình ảnh, hình ảnh hoặc bản sao. Kích thước của mẫu thử không được nhỏ hơn 4 cm và không lớn hơn 8 x 8 cm. Trong trường hợp nhãn hiệu, bao gồm một màu hoặc nhiều màu, màu hoặc màu đó phải được xác định rõ ràng[13];
 • Biên lai thanh toán phí và lệ phí.
 • Công bố nhãn hiệu[14].
 • Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định hình thức, Cơ quan đăng ký sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên công báo sở hữu công nghiệp chính thức vào tháng thứ 19 sau ngày nộp đơn;
 • Trong vòng 60 ngày kể từ ngày được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp chính thức, chủ thể thứ ba có đề xuất phản đối đơn đăng ký đó.
 • Thẩm định nội dung[15]: Sau khi hoàn thành kiểm tra hình thức của ứng dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kiểm tra nội dung của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.
 • Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và công bố trên Công báo chính thức về nhãn hiệu.
 • Sau khi xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được coi là đáp ứng các yêu cầu quy định trong luật này, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ cấp bằng đăng ký nhãn hiệu[16];
 • Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối, Cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản. Người nộp đơn và người được ủy quyền để nộp các lập luận và bằng chứng liên quan trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo từ chối. Lệ phí trả trước cho đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ không được trả lại cho người nộp đơn[17].

4| Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Lệ phí nộp đơn chính thức là 1.120.000 LAK cho một nhóm và 800.000 LAK cho mỗi lớp bổ sung[18].

Lưu ý: Tất cả các khoản phí để nộp, cấp đăng ký và xuất bản sẽ được thanh toán một lần tại thời điểm nộp đơn đăng ký.

5| Hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu[19] 

 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký;
 • Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần và mỗi lần gia hạn là 10 năm. Để duy trì thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu phải trả phí và lệ phí gia hạn văn bằng. Phí gia hạn có thể được trả trong thời gian 12 tháng trước ngày hết hạn và trong thời gian 6 tháng sau ngày hết hạn của văn bằng đăng ký nhãn hiệu[20] (nếu chủ đơn chậm trễ nộp hồ sơ gia hạn với lý do chính đáng[21]).

Xem thêm:

[1] Điều 16 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[2] Điều 23 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[3] Điều 33 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[4] Điều 7 Regulation No. 466/STEA-PMO of Prime Minister on the Registration of Trademarks

[5] Điều 29 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[6] Điều 37 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[7] Điều 27 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[8] Điều 29 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[9] Điều 26 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[10] Điều 27 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[11] Điều 38 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017 và Điều 10 Regulation No. 466/STEA-PMO of Prime Minister on the Registration of Trademarks

[12] Điều 33 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[13] Điều 7 Regulation No. 466/STEA-PMO of Prime Minister on the Registration of Trademarks

[14] Điều 39 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[15] Điều 40 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[16] Điều 44 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[17] Điều 11 Regulation No. 466/STEA-PMO of Prime Minister on the Registration of Trademarks

[18] Tham khảo tại: https://bit.ly/3cuboxt

[19] Điều 51 Law No. 38/NA on Intellectual Property 2017

[20] https://www.country-index.com/country_surveys.aspx?ID=177

[21] Điều 19 Regulation No. 466/STEA-PMO of Prime Minister on the Registration of Trademarks

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.