Các Vấn Đề Pháp Lý Liên Quan Đến Cam Đoan, Cam Kết, Thư Tiết Lộ Trong Giao Dịch M&A

Trong các giao dịch Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) nói chung và các giao dịch về chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp và cổ phần (Hợp đồng mua bán cổ phần) thì các điều khoản về “cam đoan”, “điều kiện tiên quyết”, “cam kết” là một số những điều khoản cốt yếu và đặc thù trong Hợp đồng của loại giao dịch này. Chính các điều khoản này tạo nên sự khác biệt của Hợp đồng trong giao dịch M&A với các loại Hợp đồng và giao dịch khác. Vì vậy trong nội dung bài viết này tôi sẽ trình bày để làm rõ hơn về các điều khoản này.

1| Cam Đoan:

Cam đoan được hiểu là các bên trong giao dịch M&A sẽ trình bày và xác nhận về sự tồn tại của một sự kiện thực tế hoặc thông tin về tình trạng thực của một vấn đề nào đó.

Trong giao dịch M&A thì đây là một trong những điều khoản để chia sẻ rủi ro giữa các bên và có liên quan chặt chẽ đến điều khoản về điều kiện tiên quyết và bồi hoàn trong các Hợp đồng M&A.

Tùy theo nội dung mà phần cam đoan của mỗi bên sẽ nhiều hay ít nhưng thông thường thì bên bán sẽ là bên thể hiện nhiều cam đoan hơn so với bên mua.

2| Cam kết:

Cam kết là lời hứa sẽ thực hiện hoặc không thực hiện một nghĩa vụ nào đó của các bên trong giao dịch. Điều khoản này dùng để điều chỉnh hành vi của các bên trong giao dịch từ thời điểm ký kết hợp đồng cho đến khi giao dịch hoàn tất hoặc thậm chí là các nghĩa vụ sau khi giao dịch được hoàn tất.                                            

Cam kết được chia làm 02 dạng là: (1) Cam kết phải thực hiện trước khi hoàn tất (cam kết trước hoàn tất); (2) Cam kết  phải thực hiện sau khi giao dịch đã hoàn tất (cam kết sau hoàn tất).

Cam kết có thể là cam kết phải thực hiện hoặc không thực hiện một hành động cụ thể.

Cam kết trước hoàn tất thường là cam kết quy định về các nghĩa vụ phải thực hiện trong quá trình thực hiện giao dịch nhưng trước ngày hoàn tất để nhằm chuẩn bị, đảm bảo hoặc đơn giản là đáp ứng những yêu cầu của một bên đối với bên còn lại trong giao dịch trước khi hoàn tất.

Cam kết sau hoàn tất là các nghĩa vụ mà một trong các bên phải thực hiện hoặc không được thực hiện một hành động cụ thể sau khi giao dịch hoàn tất. Một số cam kết sau hoàn tất có thể được kể đến như là cam kết bảo mật, cam kết không cạnh tranh, cam kết không lôi kéo người lao động, nhà cung cấp, cam kết về các điều kiện về mua bán cổ phần, cam kết về việc chống pha loãng…

3| Điều kiện tiên quyết:

Điều kiện tiên quyết được hiểu là điều kiện được quy định để hoàn tất giao dịch M&A. Thời điểm hoàn tất giao dịch thông thường là thời điểm dịch chuyển quyền sở hữu đối tượng của Hợp đồng từ bên bán sang cho bên mua trong giao dịch M&A. Các bên sẽ tự đặt ra các điều kiện mà bên còn lại cần phải đáp ứng và khi điều kiện tiên quyết được đáp ứng thì các bên mới phải thực hiện các nghĩa vụ để hoàn tất giao dịch.

Điều kiện tiên quyết có ý nghĩa để quyết định sự hoàn tất của giao dịch. Thông thường điều kiện tiên quyết thường mang tính khách quan và không phụ thuộc vào ý chí của một hoặc các bên trong giao dịch.

 Xem xét việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết của giao dịch được ghi nhận trong Hợp đồng, nếu có điều kiện tiên quyết nào không được đáp ứng thì Bên đưa ra điều kiện có thể quyết định từ bỏ hoặc không yêu cầu điều kiện tiết quyết đó nữa. Hoặc một khả năng khác là dẫn đến việc chấm dứt giao dịch nếu bên đưa ra điều kiện không chấp nhận việc từ bỏ điều kiện tiên quyết đó. Việc chấm dứt do không đáp ứng điều kiện tiên quyết phụ thuộc vào quyền của bên đưa ra điều kiện và quy định trong Hợp đồng về quyền chấm dứt của Bên đưa ra điều kiện.

4| Thư tiết lộ:

Thư tiết lộ là loại tài liệu được một bên trong giao dịch soạn (thông thường là bên bán) để đi kèm với Hợp đồng và cũng có thể là một bắt buộc của Hợp đồng. Thư tiết lộ thường đi kèm điều khoản cam đoan. Như đã trình bày ở trên thì Bên đưa ra các cam đoan mong muốn bên còn lại xác nhận về những sự kiện, tình trạng thực tế của giao dịch, còn thư tiết lộ là để bên còn lại tự trình bày và tự nêu ra những thông tin không phù hợp với các cam đoan. Qua đó Bên đưa ra cam đoan sẽ quyết định có tiếp tục giao dịch hay là chấm dứt. Nếu bên đưa ra cam đoan đồng ý tiếp tục giao dịch thì xem như bên đưa ra cam đoan đã chấp nhận những thông tin không phù hợp đó nên theo đó Bên tiết lộ sẽ không phải chịu trách nhiệm do việc đưa ra cam đoan sai nữa.

Qua những nội dung trao đổi ở trên tôi mong muốn chia sẻ và giúp mọi người hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản về các điều khoản pháp lý có liên quan đến Hợp đồng, giao dịch M&A. Việc hiểu rõ đúng bản chất và tinh thần của các điều khoản này trong các Hợp đồng, giao dịch M&A sẽ giúp các bên trong giao dịch thực hiện giao dịch một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site.