TRẦN ĐÌNH HUY | HILARY

Cộng sự

Với cách Trợ Luật tại Apolat Legal, Huy tham gia vào nhiều lĩnh vực pháp khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực doanh nghiệp lao động, thương mại trong ngoài nước. Huy còn chịu trách nhiệm hỗ trợ các Luật Thành viên Cộng sự trong việc nghiên cứu pháp luật, soát, dịch soạn thảo các văn bản, hợp đồng,… 

PDF Profile

Tiểu sử

Huy tốt nghiệp chương trình cử nhân chuyên ngành Luật Dân sự (chương trình đào tạo chất lượng cao), trường Đại học Kinh tếLuật, ĐHQG TP.HCM. Trước khi trở thành nhân sự của Apolat Legal, Huy Trần gia nhập công ty với vai trò thực tập sinh vào tháng 03 năm 2023 chính thức trở thành trợ luật tại Apolat Legal vào tháng 7 năm 2023.    

Lĩnh vực hành nghề

Hiện tại, Huy tham gia hỗ trợ các Luật thành viên Cộng sự của Apolat Legal các công việc chủ yếu trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Lao động, Thương mại trong nước nước ngoài. 

Ấn phẩm

  • Hoàn thiện chế định hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM năm 2021.
  • Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của người chuyển giới ở Việt Nam, Đề tài Eureka “Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học” năm 2019. 
Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.