Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

1. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 16/6/2022, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (“Luật SHTT sửa đổi”). Một số điểm đáng chú ý của Luật này gồm:

  • Theo Luật SHTT sửa đổi, Việt Nam sẽ công nhận nhãn hiệu âm thanh. Điều này thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc tuân thủ các điều ước và hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, như EVFTA và CPTPP. Theo đó, Điều 72.1 quy định nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;
  • Tiêu chí xác định đồng tác giả đã được làm rõ và chi tiết hơn về số lượng tác giả (từ hai tác giả trở lên), đóng góp của đồng tác giả, ý định của đồng tác giả, v.v.;
  • Quốc Hội thống nhất giữ nguyên biện pháp xử phạt vi phạm hành chính là một trong những biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT;
  • Luật SHTT sửa đổi lần đầu tiên ghi nhận hành vi với “dụng ý xấu” như cơ sở pháp lý cho phép bên thứ ba phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.

Các điểm mới đáng chú ý khác của Luật này sẽ được tiếp tục cập nhật bởi nhóm Sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022, trong khi quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2024.

2. Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải biển nội địa

Ngày 16/6/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải biển nội địa đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền gồm:

–     Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 50/2016/TT-BGTVT;

–     01 bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển;

–     01 bộ hồ sơ đăng kiểm tàu biển bao gồm các Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển (bản sao) theo quy định tại Thông tư 55/2019/TT-BGTVT ;

–     01 bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp một trong các loại giấy tờ sau:

+    Hợp đồng đại lý;

+    Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài (trong trường hợp tổ chức đề nghị là đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài);

–     Phương án chi tiết việc thực hiện vận chuyển hành khách và hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại.

Đồng thời, Thông tư 08/2022/TT-BGTVT cũng bổ sung bản sao điện tử Hợp đồng đại lý hoặc Giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài có thể thay thế cho bản sao bản giấy.

Thông tư 08/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 16/6/2022.

Tản Bản tin pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

    Send Contact
    Call Us
    Zalo