Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

1| Điều kiện để nhãn hiệu được phép đăng ký

Để được đăng ký, nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện sau[1]:

(i) Là dấu hiệu có khả năng phân biệt, bao gồm[2]:

 • Tên, họ của một người không phải là như vậy bởi sự biểu thị thông thường của nó, tên đầy đủ của một người có thẩm quyền theo luật về vấn đề đó hoặc một tên thương mại được thể hiện theo cách đặc biệt và không có liên quan trực tiếp đến đặc điểm hoặc chất lượng hàng hóa;
 • Một từ hoặc cụm từ không có tham chiếu trực tiếp cho đến tính chất hoặc chất lượng của hàng hóa và không phải là một tên địa lý do Bộ trưởng quy định;
 • Một từ được phát minh;
 • Một chữ cái hoặc chữ số cách điệu;
 • Sự kết hợp của các màu được thể hiện theo cách đặc biệt;
 • Chữ ký của người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm trong doanh nghiệp hoặc chữ ký của người khác với sự cho phép của người đó;
 • Đại diện của người nộp đơn hoặc của người khác với sự cho phép của người đó hoặc của người đã mất với sự cho phép của con cháu, con cháu và người phối ngẫu của họ, nếu có;
 • Một thiết bị được phát minh.

(ii) Là dấu hiệu không bị cấm đăng ký. Trong đó, các nhãn hiệu bị cấm đăng ký bao gồm[3]:

 • Vũ khí hoặc thiết kế mang tính biểu tượng nhà nước, con dấu hoàng gia, con dấu chính thức, biểu tượng Chakkri, biểu tượng và phù hiệu của các huân chương và trang trí của hoàng gia, con dấu của văn phòng, con dấu của các bộ, văn phòng, sở hoặc tỉnh;
 • Cờ quốc gia Thái Lan, cờ tiêu chuẩn hoàng gia hoặc cờ chính thức;
 • Tên hoàng gia, chữ lồng hoàng gia, chữ viết tắt của tên hoàng gia hoặc chữ tượng hình hoàng gia;
 • Đại diện của Vua, Hoàng hậu hoặc Người thừa kế ngai vàng;
 • Tên, từ ngữ, thuật ngữ hoặc biểu tượng biểu thị Vua, Hoàng hậu hoặc Người thừa kế ngai vàng hoặc các thành viên của hoàng gia;
 • Quốc huy và quốc kỳ của nước ngoài, biểu tượng và cờ của các tổ chức quốc tế, biểu tượng của người đứng đầu nước ngoài, biểu tượng chính thức và kiểm soát chất lượng và chứng nhận của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế, tên và chữ lồng của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế, trừ khi sự cho phép được đưa ra bởi các quan chức có thẩm quyền của nhà nước nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế;
 • Các biểu tượng và biểu tượng chính thức của Hội Chữ thập đỏ hoặc các tên gọi là Chữ thập đỏ, hay Chữ thập đỏ Geneva;
 • Nhãn hiệu giống hoặc tương tự với huy chương, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào khác được trao tại triển lãm thương mại hoặc cuộc thi do chính phủ Thái Lan hoặc cơ quan chính phủ Thái Lan cung cấp cho doanh nghiệp công hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác của Thái Lan, nước ngoài chính phủ hoặc tổ chức quốc tế trừ khi huy chương, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc nhãn hiệu đó đã thực sự được trao cho người nộp đơn hàng hóa và được sử dụng kết hợp với nhãn hiệu;
 • Bất kỳ nhãn hiệu nào trái với trật tự công cộng, đạo đức hoặc chính sách công cộng;
 • Một nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc không, trùng với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Thông báo Bộ trưởng, hoặc tương tự như vậy mà công chúng có thể bị nhầm lẫn với chủ sở hữu hoặc nguồn gốc của hàng hóa;
 • Nhãn hiệu tương tự với các nhãn hiệu theo quy định;
 • Chỉ dẫn địa lý được bảo vệ theo pháp luật về chỉ dẫn địa lý;
 • Các nhãn hiệu khác theo quy định của Thông báo Bộ trưởng

(iii) Nhãn hiệu đăng ký không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được đăng ký bởi chủ thể khác. Trong đó, các nhãn hiệu được xem là trùng hoặc tương tự nhãn hiệu khác bao gồm các trường hợp sau[4]:

 • Nhãn hiệu giống hệt với nhãn hiệu được đăng ký bởi người khác để sử dụng với hàng hóa trong cùng một nhóm hoặc trong các loại khác nhau có cùng đặc điểm;
 • Nhãn hiệu giống với nhãn hiệu được đăng ký bởi người khác mà công chúng có thể bị nhầm lẫn hoặc hiểu sai về quyền sở hữu hoặc nguồn gốc của hàng hóa để sử dụng với hàng hóa trong cùng một lớp hoặc trong các lớp khác nhau được tìm thấy có cùng đặc điểm.

2| Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu[5] 

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu với hình ảnh 5 cm x 5 cm của nhãn hiệu được đăng ký (1 tài liệu gốc). Trong trường hợp nhãn hiệu là một đối tượng có hình dạng và hình dạng, chiều rộng, chiều dài và chiều sâu sẽ được hiển thị trong một hoặc nhiều hình ảnh;
 • Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh nhân dân khác do cơ quan chính phủ cấp (1 bản), trong trường hợp người nộp đơn là cá nhân;
 • Bản sao có chứng thực thẻ đăng ký người nước ngoài hoặc hộ chiếu trong trường hợp người nộp đơn là người nước ngoài, ngoại trừ người nộp đơn nộp giấy ủy quyền được nêu tại mục (v);
 • Giấy chứng nhận pháp nhân được cấp không quá 6 tháng trước ngày nộp đơn (1 tài liệu gốc), trong trường hợp người nộp đơn là tổ chức. Nếu người nộp đơn là một pháp nhân được thành lập theo luật nước ngoài và nộp các tài liệu theo mục (v) với Giấy chứng nhận pháp nhân được thành lập ở nước ngoài, người nộp đơn không phải nộp Giấy chứng nhận pháp nhân;
 • Thư ủy quyền hoặc giấy ủy quyền và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của đại diện hoặc đại lý / luật sư (1 bản) với tem thuế 30 Baht cho mỗi đại diện hoặc đại lý/ luật sư;
 • Bảng mô tả kết hợp màu sắc, trong trường hợp nhãn hiệu bao gồm các màu (1 tài liệu gốc). Người nộp đơn phải mô tả các màu sắc chi tiết trong phần phụ lục (theo mẫu Kor 11);
 • Bảng mô tả hình dạng của nhãn hiệu, trong trường hợp nhãn hiệu là một đối tượng có hình dạng (1 tài liệu gốc);
 • Tài liệu thể hiện sự đồng ý của chủ sở hữu chữ ký (1 tài liệu gốc), trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là chữ ký;
 • Tài liệu thể hiện sự đồng ý của một người trong ảnh (1 tài liệu gốc) trong trường hợp nhãn hiệu áp dụng cho đăng ký là hình ảnh của một người. Nếu người đó qua đời, người nộp đơn phải có sự đồng ý của người quá cố cha mẹ, người thừa kế và người phối ngẫu. (nếu có);
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người cho phép do cơ quan chính phủ cấp (1 bản) trong trường hợp nhãn hiệu là hình ảnh của một người;
 • Tài liệu quy định về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (1 tài liệu gốc) trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký làm nhãn hiệu chứng nhận;
 • Danh sách những người được quyền sử dụng nhãn hiệu và bằng chứng tài liệu hoặc giải thích về mối quan hệ với họ (1 tài liệu gốc), trong trường hợp áp dụng cho nhãn hiệu tập thể;
 • Đơn yêu cầu áp dụng ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó (theo mẫu Kor 10) với các tài liệu chứng minh (1 tài liệu gốc) (nếu có). Nếu người nộp đơn không thể nộp các bằng chứng tài liệu hỗ trợ cho thì họ phải làm đơn đề nghị nộp lại các tài liệu nói trên (theo mẫu Kor 19);
 • Bản dịch có xác nhận bởi người phiên dịch nếu tài liệu, bằng chứng bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Thái (nếu có yêu cầu)[6].

Lưu ý:

 • Để nhãn hiệu có thể đăng ký, người nộp đơn hoặc đại lý của mình phải có văn phòng hoặc địa chỉ tại Thái Lan để thuận tiện trong việc trao đổi, nhận thông báo[7];
 • Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nếu không thể phiên dịch được thì chủ đơn phải xác nhận cách phát âm và bản dịch là chính xác. Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bằng tiếng Trung Quốc thì phải được viết bằng tiếng Quan Thoại và tiếng Triều Châu[8];

3| Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

(i) Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Trong đó pháp luật Thái Lan còn cho phép chủ thể trước đó đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia khác và đủ điều kiện theo pháp luật Thái Lan sẽ được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và hưởng quyền ưu tiên về ngày đăng ký nhãn hiệu trong đơn đăng ký tại Thái Lan[9].

(ii) Cơ quan đăng ký sẽ tiến hành kiểm tra các yếu tố sau[10]:

 • Điều kiện để nhãn hiệu được đăng ký được trình bày tại Mục 1;

(Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện để đăng ký nhãn hiệu thì Cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu[11])

 • Số lượng nhóm hàng hóa đăng ký;

Pháp luật chỉ cho phép đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ đăng ký cho một hàng hóa cụ thể trong một nhóm hoặc trong các nhóm khác nhau nhưng các loại hàng hóa cụ thể cần bảo hộ sẽ được quy định rõ ràng[12].

 • Yêu cầu về địa chỉ của chủ đơn;

Pháp luật yêu cầu chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải có văn phòng hoặc địa chỉ tại Thái Lan[13].

 • Việc diễn tả bằng đồ họa của nhãn hiệu được đăng ký phải rõ ràng[14]

Nếu nhãn hiệu được đăng ký là sự kết hợp của các màu sắc thì đơn đăng ký phải mô tả các màu có trong nhãn hiệu và cách vị trí của mỗi màu sắc được thể hiện;

Nếu nhãn hiệu được đăng ký là đối tượng có hình dạng nhất định thì người nộp đơn cũng có thể mô tả hình dạng của đối tượng đó trong đơn đăng ký.

Nếu nhãn hiệu được đăng ký là âm thanh hoặc có yếu tố âm thanh thì người nộp đơn phải mô tả âm thanh đoa rõ ràng và gửi bản ghi âm âm thanh đó đến Cơ quan đăng ký. Người nộp đơn có thể nộp bản ghi nốt nhạc, đồ thị âm thanh, hoặc bất kỳ hình thức khác thể hiện đặc điểm của nhãn hiệu đó.

 • Nếu phần không cần thiết trong nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký không tuân thủ điều kiện để nhãn hiệu được đăng ký, hoặc đơn đăng ký không tuân thủ theo quy định về số lượng nhóm hàng hóa đăng ký, hoặc yêu cầu về địa chỉ của chủ đơn; hoặc yêu cầu về mô tả nhãn hiệu thì Cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn về việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo, người nộp đơn sẽ tiến hành sửa đổi đơn.

(iii) Kiểm tra quyền độc quyền và tính khác biệt[15]

Nếu trong quá trình kiểm tra, Cơ quan đăng ký nhận thấy rằng nhãn hiệu của một số loại hoặc nhóm hàng hóa gồm một hoặc nhiều phần được xem là thông thường trong thương mại mà không có bất kỳ chủ thể nào có quyền độc quyền hoặc không có tính khác biệt theo quy định thì:

 • Gửi thông báo yêu cầu người nộp đơn từ chối quyền độc quyền đối với một phần hoặc một phần nhãn hiệu đó trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; hoặc
 • Gửi thông báo yêu cầu người nộp đơn từ chối trách nhiệm khác vì Nhà đăng ký thấy cần phải xác định các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đó trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

(iv) Quyền yêu cầu xem xét thông báo của Cơ quan đăng ký[16]

 • Người nộp đơn cơ quyền yêu cầu Ủy ban Nhãn hiệu xem xét quyết định của cơ quan đăng ký về việc sửa đổi, từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu và thông báo liên quan đến quá trình kiểm tra quyền độc quyền và tính khác biệt trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo;
 • Nếu Ủy ban Nhãn hiệu quyết định rằng lệnh của quyết định của Cơ quan đăng ký là phù hợp với quy định pháp luật, người nộp đơn phải tuân theo quyết định của Cơ quan đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Nếu Ủy ban Nhãn hiệu quyết định rằng lệnh của Cơ quan đăng ký là không phù hợp với quy định pháp luật, Cơ quan đăng ký sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn.

(v) Kiểm tra các đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó[17]

 • Cơ quan đăng ký thông báo cho người nộp đơn về việc đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được xử lý sau khi xem xét các đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó trong các trường hợp sau:
  • Các nhãn hiệu giống hệt nhau cho dù được sử dụng với hàng hóa trong cùng một loại hoặc trong các loại khác nhau mà Cơ quan đăng ký nhận thấy có cùng đặc điểm;
  • Các nhãn hiệu tương tự nhau gây ra sự nhầm lẫn trong công chúng về quyền sở hữu hoặc nguồn gốc của hàng hóa, cho dù hàng hóa cùng nhóm hay khác nhóm mà Cơ quan đăng ký nhận thấy có cùng đặc điểm.
 • Trường hợp các nhãn hiệu nộp trước không được đăng ký, Cơ quan đăng ký sẽ tiến hành xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tiếp theo và thông báo cho người nộp đơn.

(vi) Quyền phản đối quyết định kiểm tra các đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó[18]

 • Người nộp đơn được quyền yêu cầu Ủy ban Nhãn hiệu xem xét quyết định chờ xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu của mình được đăng ký không giống với hoặc không gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đang chờ xử lý trước đó trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cơ quan đăng ký;
 • Nếu Ủy ban Nhãn hiệu quyết định rằng quyết định của Cơ quan đăng ký là phù hợp với quy định pháp luật, người nộp đơn phải tuân theo quyết định của Cơ quan đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Nếu Ủy ban Nhãn hiệu quyết định rằng quyết định của Cơ quan đăng ký là không phù hợp với quy định pháp luật, Cơ quan đăng ký sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn.

(vii) Công bố đơn

 • Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ, Cơ quan đăng ký sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Trang Công bố đơn và niêm yết đơn đăng ký đó tại Cục Sở hữu trí tuệ[19];
 • Người thứ ba có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đã công bố trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố[20] ( xét trừ trường hợp hủy bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi công bố đơn);
 • Nếu sau khi công bố, Cơ quan đăng ký nhận thấy nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện để được đăng ký hoặc không phù hợp với quy định pháp luật mà cần thiết phải hủy bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu và nhãn hiệu đó chưa được cấp văn bằng thì Cơ quan đăng ký thông báo cho người nộp đơn biết và công bố theo quy định của pháp luật[21];
 • Người nộp đơn có quyền phản đối quyết định hủy bỏ đơn đăng ký đến Ủy ban Nhãn hiệu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hủy bỏ[22]
  • Nếu Ủy ban Nhãn hiệu đã quyết định rằng quyết định huy bỏ của Cơ quan đăng ký là phù hợp với quy định pháp luật, Cơ quan đăng ký sẽ xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Nếu Ủy ban Nhãn hiệu quyết định rằng lệnh hủy bỏ của Cơ quan đăng ký là không phù hợp với quy định pháp luật thì Cơ quan đăng ký sẽ công bố lại đơn đăng ký nhãn hiệu.

(viii) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu[23]

4| Lệ phí đăng ký nhãn hiệu[24]

Lệ phí chính thức để nộp và đăng ký đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm không quá 5 mặt hàng hoặc dịch vụ trong một lớp được tính dựa trên số lượng mặt hàng. Mặt khác, nếu hàng hóa / dịch vụ được chỉ định trong bất kỳ loại nào có nhiều hơn 5 mặt hàng, phí chính thức nói trên phải được trả ở mức giá cố định, thay vì tỷ lệ trên trên mỗi mặt hàng.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
  • Từ 1-5 mặt hàng trong một loại hàng hóa dịch vụ: 1.000 THB/mặt hàng;
  • Từ hơn 5 mặt hàng trong một loại: là 9.000 THB/mặt hàng.
 • Lệ phí đăng ký chính thức bao gồm:
  • Từ 1-5 mặt hàng trong một loại hàng hóa dịch vụ: 600 THB/mặt hàng;
  • Từ hơn 5 mặt hàng trong một loại: 5.400 THB/mặt hàng.
 • Không có phí xuất bản.

5| Hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày đăng ký[25];
 • Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn là 10 năm. Để gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ đơn phải nộp đơn xin gia hạn và đóng phí gia hạn đầy đủ[26].

Xem thêm: 

[1] Điều 6 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[2] Điều 7 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[3] Điều 8 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[4] Điều 13 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016)).

[5] Tham khảo tại: https://bit.ly/304dtgW 

[6] Điều 12 (2) Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[7] Điều 2 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[8] Điều 12 The Ministerial Regulation (B.E 2535 (1992))

[9] Điều 28 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[10] Điều 15 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[11] Điều 16 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[12] Điều 9 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[13] Điều 10 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[14] Điều 11 và Điều 11bis The Ministerial Regulation (B.E 2535 (1992))

[15] Điều 17 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[16] Điều 18 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[17] Điều 20 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[18] Điều 21 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[19] Điều 29 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016)) và Điều 15 The Ministerial Regulation (B.E 2535 (1992))

[20] Điều 35 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[21] Điều 30 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[22] Điều 31 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[23] Điều 43 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[24] Official Fees, Trademark Act amended by Trademark Act (no. 3) B.E. 2559 và tham khảo tại https://www.ipthailand.go.th/en/trademark-006.html

[25] Điều 53 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

[26] Điều 54 Trademark Act B.E. 2534 (1991) (as amended up to Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016))

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.