Dự án đầu tư nào phải cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường

Các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư nhà máy, thường là đối tượng kiểm soát nghiêm ngặt của pháp luật môi trường vì trong quá trình hoạt động, dự án có thể phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường. Chính vì vậy các chủ đầu tư phải đảm bảo các điều kiện an toàn môi trường cho dự án. Theo đó, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường cho dự án. Bài viết này sẽ phân tích đối tượng nào phải thực hiện cấp giấy phép môi trường, đối tượng nào phải đăng ký môi trường. 

Dự án đầu tư nào phải cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường?
Dự án đầu tư nào phải cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường?

1. Phân loại dự án về tiêu chí môi trường

Pháp luật môi trường phân loại các dự án thành các nhóm dựa vào tiêu chí khả năng ảnh hưởng môi trường. Đối với từng nhóm dự án, pháp luật quy định loại thủ tục môi trường tương ứng.   

 Căn cứ tiêu chí về môi trường quy định tại Điều 28.1 Luật Bảo vệ môi trường 2020, dự án đầu tư được phân thành nhóm I, II, III và IV:  

 • Nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao (Điều 28.3 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Phụ lục III Nghị định 08/2022/NĐ-CP) 
 • Nhóm II là dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình (Điều 28.4 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP)  
 • Nhóm III là dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ (Điều 28.5 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Phụ lục V Nghị định 08/2022/NĐ-CP) 
 • Nhóm IV là dự án có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường thấp hơn và không thuộc các trường hợp Nhóm I, II, III (Điều 28.6 Luật Bảo vệ môi trường 2020)  

Cần lưu ý rằng các dự án hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thì vẫn phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường (Điều 39.2, Điều 49.1.b Luật Bảo vệ môi trường 2020). 

2. Các dự án phải xin cấp giấy phép môi trường

Theo Điều 39.1 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các dự án thuộc nhóm I, II, III trong quá trình hoạt động có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường hoặc chất thải nguy hại phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường.  

Ngoài ra, chủ đầu tư cần lưu ý về thời điểm làm thủ tục xin cấp giấy phép môi trường. Đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, dự án phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, dự án phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản phê duyệt môi trường khác được quy định tại các điểm a, b, c, d và g Điều 36.1 Luật Bảo vệ môi trường 2020.  

3. Các dự án phải đăng ký môi trường 

Theo Điều 49.1.a Luật Bảo vệ môi trường 2020, các dự án nhóm IV trong quá trình hoạt động có phát sinh chất thải không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường mà chỉ thực hiện thủ tục đăng ký môi trường.  

Tuy nhiên, không phải mọi dự án nhóm IV đều phải thực hiện đăng ký môi trường. Theo Điều 49.2 Luật Bảo vệ môi trường 2020, đối với các dự án liên quan đến bí mật quốc gia hoặc các dự án không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương, các dự án này không phải thực hiện thủ tục đăng ký môi trường. Tiêu chí cụ thể để đánh giá một dự án không phải đăng ký môi trường được quy định tại Điều 32 và Phụ lục XVI Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Hiện nay Luật Bảo vệ môi trường không xác định rõ việc các dự án không đăng ký môi trường thì có được miễn đăng ký xin cấp giấy phép môi trường hay không. Tuy nhiên vì các dự án không đăng ký môi trường thuộc nhóm dự án IV, mà nhóm dự án IV không phải xin cấp giấy phép môi trường. Vì vậy cho thể hiểu rằng dự án nào không phải đăng ký môi trường thì cũng không phải thực hiện xin cấp giấy phép môi trường.    

Ngoài ra, chủ đầu tư cần lưu ý về thời điểm thực hiện đăng ký môi trường. Đối với dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, dự án phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức. Đối với dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, dự án phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng.

Bài viết liên quan: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư hiện nay


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp & Đầu tư . Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.