Apolat Legal – Hãng Luật Quốc Tế Tại Tp.Hồ Chí Minh

Apolat Legal – Hãng Luật Quốc Tế Tại Tp.Hồ Chí Minh

Apolat Legal là một công ty luật với trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý một cách toàn diện và đầy đủ.

TỔNG QUAN

Chúng tôi là một công ty luật với trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý một cách toàn diện và đầy đủ, với các dịch vụ chính như Doanh nghiệp và M&A, Giải quyết tranh chấp, Sở hữu trí tuệ, Thương mại trong và ngoài nước, Lao động, Bất động sản. Chúng tôi được Khách Hàng tin tưởng để cung cấp cho họ những lời khuyên về pháp lý và và thực tiễn quốc tế với tiêu chuẩn và sự sáng tạo cao nhất.

Khác với hệ thống luật pháp trên thế giới, trong hệ thống luật pháp Việt Nam, khoảng cách giữa luật pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật là tương đối lớn. Vấn đề này đòi hỏi luật sư Việt Nam phải hiểu luật pháp và nắm bắt chính sách quản lý (bằng văn bản hoặc không bằng văn bản) của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi có những luật sư và luật gia có kỹ năng, kinh nghiệm nhiều năm và có thể đánh giá rủi ro pháp lý cho khách hàng tại Việt Nam và cung cấp các giải pháp thực tế nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro đó.

Thị trường toàn cầu ngày nay không đơn giản chỉ là có văn phòng tại các thành phố quan trọng trên thế giới giống như các công ty luật quốc tế hàng đầu hiện nay. Đối với chúng tôi, điều đó còn có nghĩa là sự kết hợp các nguồn lực quốc tế và chuyên môn của ngành để làm việc trực tiếp qua các giao dịch xuyên biên giới trên các thị trường và khu vực quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi.

VĂN HÓA CÔNG TY

Văn hoá làm việc tại Apolat Legal được củng cố bởi một tập hợp các giá trị, các chính sách hỗ trợ và các quy trình, cho phép các thái độ và hành vi phù hợp lan truyền trên khắp hệ thống. Chúng tôi luôn thúc đẩy một nền văn hoá trong đó sự chuyên nghiệp được khuyến khích và sự công nhận là một thế mạnh.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi được công nhận vì quan điểm tiến bộ và táo bạo của chúng tôi trong việc áp dụng các sáng kiến mới và chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm đó. Apolat Legal tích cực tham gia vào việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương, các sự kiện văn hoá, các sự kiện thể thao, và tìm cách góp phần vào thành công của người khác. Chúng tôi thường xuyên tài trợ tổ chức các cuộc thi cho sinh viên luật, đây là những chương trình nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng của đội ngũ luật sư trong tương lai, đặc biệt nâng cao ý thức học tập của các sinh viên năm nhất.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ

Quy tắc ứng xử mà Apolat Legal vạch ra là các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức đang được công ty áp dụng. Bộ Quy tắc ứng xử này được áp dụng cho tất cả các luật sư cộng sự và nhân viên của Apolat Legal, bất kể chức danh hay vị trí, đây cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và ứng xử khi làm việc tại Apolat Legal. Nó nêu ra các nguyên tắc đạo đức cơ bản và đồng thời làm nổi bật các phẩm chất tốt ,đẹp từ đó giúp các luật sư cộng sự và nhân viên có thể hiểu và duy trì những nguyên tắc đó.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.