NGUYỄN HÒA CHÍ DŨNG

Cộng sự

Hiện tại, Ông Dũng tham gia hỗ trợ các Luật Thành viên Cộng sự của công ty với đa dạng các lĩnh vực khác nhau như soát hợp đồng, vấn về doanh nghiệp đầu , lao động tuân thủ hành chính.

PDF Profile

Tiểu sử

Ông Nguyễn Hòa Chí Dũng tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật Học tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Trước khi gia nhập Apolat Legal, ông Dũng đã kinh nghiệm vấn pháp cho các doanh nghiệp trong ngoài nước trong công việc tuân thủ hành chính, lao động, thực hiện các giao dịch trọng yếu.

Lĩnh vực hành nghề

Hiện tại, Ông Dũng tham gia hỗ trợ các Luật Thành viên Cộng sự của công ty với đa dạng các lĩnh vực khác nhau như soát hợp đồng, vấn về doanh nghiệp đầu , lao động tuân thủ hành chính.

Giao dịch nổi bật

– Tư vấn và hỗ trợ thiết lập hệ thống pháp lý nhượng quyền thương mại cho một chuỗi thẩm mỹ viện.  

– Hỗ trợ thẩm định pháp lý trong giao dịch M&A công ty công nghệ. 

– Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà trong bối cảnh Covid 19.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.