NGUYỄN ĐỨC HUY | Ivan - Apolat Legal

NGUYỄN ĐỨC HUY | Ivan

Cộng sự

Hiện tại, Huy Nguyễn tham gia hỗ trợ các Luật sư thành viên và Cộng sự của Apolat Legal các công việc liên quan đến tư vấn, thương lượng, và giải quyết tranh chấp, đặc biệt trong các lĩnh vực dân sự, lao động, và kinh doanh thương mại.

PDF Profile

Tiểu sử

Huy Nguyễn gia nhập Apolat Legal từ tháng 12 năm 2021 với vai trò là thực tập sinh pháp lý và chính thức trở thành trợ lý luật sư tại Apolat Legal vào tháng 8 năm 2022. Trước khi gia nhập Apolat Legal, Huy Nguyễn đã từng có cơ hội hỗ trợ giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò trợ giảng.

Lĩnh vực hành nghề

Hiện tại, Huy Nguyễn tham gia hỗ trợ các Luật sư thành viên và Cộng sự của Apolat Legal các công việc liên quan đến tư vấn, thương lượng, và giải quyết tranh chấp, đặc biệt trong các lĩnh vực dân sự, lao động, và kinh doanh thương mại.

Ấn phẩm

  • The Dispute Resolution Review – Vietnam Chapter (2023).
  • Thỏa thuận không cạnh tranh trong quan hệ lao động theo quy định của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý (STDJELM), Vol.6 No.3 (2022);
  • Áp dụng học thuyết bút chì xanh (Blue Pencil) đối với các thỏa thuận không cạnh tranh trong lĩnh vực lao động theo pháp luật Hoa Kỳ, Chuyên san Luật Gia Trẻ – Trường Đại học Kinh tế – Luật, Vol.6 (2022);
  • “Giám đốc thực tế” và “Giám đốc giấu mặt” – Quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam, Chuyên san Sinh viên và Pháp luật – Trường Đại học Kinh tế – Luật, Vol.11 (2021);
  • Gửi giữ tro cốt tại chùa và các vấn đề pháp lý liên quan – Góc nhìn từ vụ việc chùa Kỳ Quang 2, Chuyên san Luật Gia Trẻ – Trường Đại học Kinh tế – Luật, Vol.3 (2020).
Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.