Các thay đổi mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Các thay đổi mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Vào ngày 02 tháng 06 năm 2020, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 quy định về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, có hiệu thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Theo Nghị Quyết này, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được thay đổi như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh theo quy định cũ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.