Doanh nghiệp và M&A

Doanh nghiệp và M&A

Pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Apolat Legal (APL). Đội ngũ tư vấn doanh nghiệp đồng thời cũng là một trong nhữngLà một công ty luật hành nghề trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại ….

Pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Apolat Legal (APL). Đội ngũ tư vấn doanh nghiệp đồng thời cũng là một trong nhữngLà một công ty luật hành nghề trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại, khách hàng của Apolat Legal bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như sản xuất, bất động sản, xây dựng, giải trí, tư vấn, công nghệ thông tin, bảo hiểm, hàng tiêu dùng, … APL tư vấn và hỗ trợ khách hàng của mình trong việc thành lập, quản lý, vốn hóa và giải quyết vấn đề về kiểm soát quyền trong doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài bao gồm các hoạt động ở phạm vi rộng như hỗ trợ nghiên cứu thị trường, định lượng lợi ích và rủi ro liên quan đến chính sách đầu tư của Chính phủ,… đến các thủ tục chuyên sâu như xin chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định pháp lý dự án đầu tư và giao dịch M&A, cấu trúc vốn, …. 

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp của APL bao gồm:

 • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs);

 • Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

 • Mua lại và Sáp nhập;

 • Thẩm định pháp lý;

 • Luật sư nội bộ;

 • Tuân thủ & Quản trị Doanh nghiệp;

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp,…

Bạn vui lòng tham khảo ấn phẩm Nguyên tắc cơ bản về thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam [PDF] để biết thêm thông tin. 

 • ĐINH QUANG LONG

  +84919963977

  long.dinh@apolatlegal.com