Đội ngũ

dinh quang long lawyer

ĐINH QUANG LONG

Luật sư điều hành

Phone: +84919963977

Email: long.dinh@apolatlegal.com

Đinh Quang Long là giám đốc điều hành của Công ty và là trưởng nhóm tư vấn đầu tư. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng như...

LÊ TIẾN ĐẠT

LÊ TIẾN ĐẠT

Luật Sư Thành Viên

Phone: +84939107387

Email: dat.le@apolatlegal.com

Lê Tiến Đạt có chuyên môn, kinh nghiệm và mối quan hệ mạnh mẽ trong các lĩnh vực của doanh nghiệp như đầu tư và gia nhập thị trường, tư vấn M&A, bất...

Pham Thi Thoa

PHẠM THỊ THOA

Luật sư thành viên

Phone: +84918950066

Email: thoa.pham@apolatlegal.com

Phạm Thị Thoa là chuyên gia tư vấn về luật sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, bà Thoa còn hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề về luật doanh nghiệp, đàm phán và...

Pham Hong Manh

PHẠM HỒNG MẠNH

Luật sư thành viên

Phone: +84932014986

Email: manh.pham@apolatlegal.com

Phạm Hồng Mạnh hoạt động tư vấn về pháp lý bất động sản, các vấn đề liên quan đến pháp luật xây dựng và hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

ĐÀO TRUNG THÔNG

ĐÀO TRUNG THÔNG

Chuyên viên pháp lý

Phone: +841227164449

Email: thong.dao@apolatlegal.com

Đào Trung Thông có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nước ngoài cũng như thương mại, tuân thủ pháp luật của công ty.

BÙI BÍCH PHƯƠNG

BÙI BÍCH PHƯƠNG

Chuyên viên pháp lý

Phone: +84933632693

Email: phuong.bui@apolatlegal.com

Bùi Bích Phượng có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nước ngoài cũng như thương mại quốc tế và thương mại, tuân thủ pháp luật của công ty.

THIỀU THỊ KIỀU THU

THIỀU THỊ KIỀU THU

Chuyên viên pháp lý

Phone: +841678513939

Email: thu.thieu@apolatlegal.com

Thiều Thị Kiều Thu là thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; lao động; thỏa thuận kinh doanh hàng hóa / dịch vụ; tư vấn về...

PHẠM BÍCH TRINH

PHẠM BÍCH TRINH

Chuyên viên pháp lý

Phone: +84965906539

Email: trinh.pham@apolatlegal.com

Phạm Bích Trinh có kinh nghiệm tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý công ty và giao dịch thương mại. Cô cũng đã hỗ trợ khách...

thư black

LÊ THỊ ANH THƯ

Chuyên viên pháp lý

Phone: +841699074195

Email: thu.le@apolatlegal.com

Lê Thị Anh Thư có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế, doanh nghiệp cũng như hỗ trợ khách hàng - chủ yếu là các công ty...

TRẦN THỊ NGỌC HÒA

TRẦN THỊ NGỌC HÒA

Chuyên viên pháp lý

Phone: +84969764079

Email: hoa.tran@apolatlegal.com

Trần Thị Ngọc Hòa có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật doanh nghiệp cũng như sở hữu trí tuệ.

cao-duy-khoi

CAO DUY KHÔI

Chuyên viên pháp lý

Phone: +84377201123

Email: khoi.cao@apolatlegal.com

Cao Duy Khôi có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nước ngoài cũng như thương mại quốc tế và thương mại, tuân thủ pháp luật của công ty.

Pham Thien Vu

PHẠM THIÊN VŨ

Luật sư

Phone: +84909378901

Email: vu.pham@apolatlegal.com

Phạm Thiên Vũ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, hôn nhân và gia đình, hợp đồng và tư vấn doanh nghiệp.