Đội ngũ

Dinh Quang Long

ĐINH QUANG LONG

Luật sư điều hành

Phone: +84919963977

Email: long.dinh@apolatlegal.com

Đinh Quang Long là giám đốc điều hành của Công ty và là trưởng nhóm tư vấn đầu tư. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng như...

Pham Hong Manh

PHẠM HỒNG MẠNH

Luật sư thành viên

Phone: +84932014986

Email: manh.pham@apolatlegal.com

Phạm Hồng Mạnh hoạt động tư vấn về pháp lý bất động sản, các vấn đề liên quan đến pháp luật xây dựng và hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Pham Thi Thoa

PHẠM THỊ THOA

Luật sư thành viên

Phone: +84918950066

Email: thoa.pham@apolatlegal.com

Phạm Thị Thoa là chuyên gia tư vấn về luật sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, bà Thoa còn hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề về luật doanh nghiệp, đàm phán và...

Le Van Thanh

LÊ VĂN THANH

Luật sư thành viên

Phone: +84944745729

Email: thanh.le@apolatlegal.com

Lê Văn Thanh có kinh nghiêm chuyên sâu về các lĩnh vực doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình, tranh chấp dân sự. Hơn nữa, ông còn tư vấn về pháp luật...

Kieu Anh Vu

KIỀU ANH VŨ

Luật sư

Phone: +84949761861

Email: vu.kieu@apolatlegal.com

Với kinh nghiệm chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm, Kiều Anh Vũ đã tư vấn pháp lý cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước trong các lĩnh vực kinh...

Pham Thien Vu

PHẠM THIÊN VŨ

Luật sư

Phone: +84909378901

Email: vu.pham@apolatlegal.com

Phạm Thiên Vũ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, hôn nhân và gia đình, hợp đồng và tư vấn doanh nghiệp.

Nguyen Ho Zdu

NGUYỄN HỒ ZDU

Luật sư

Phone: +84868949509

Email: zdu.nguyen@apolatlegal.com

Nguyễn Hò Zdu tốt nghiệp Thạc sỹ luật và là Luật sư điều hành chi nhánh Apolat Legal tại Long An. Ông có nhiều kinh nghiệm trong pháp luật doanh...

Dao Trung Thong

ĐÀO TRUNG THÔNG

Chuyên viên pháp lý

Phone: +841227164449

Email: thong.dao@apolatlegal.com

Đào Trung Thông có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nước ngoài cũng như thương mại, tuân thủ pháp luật của công ty.

Bui Bich Phuong

BÙI BÍCH PHƯƠNG

Chuyên viên pháp lý

Phone: +84933632693

Email: phuong.bui@apolatlegal.com

Bùi Bích Phượng có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư nước ngoài cũng như thương mại quốc tế và thương mại, tuân thủ pháp luật của công ty.

THIỀU THỊ KIỀU THU

THIỀU THỊ KIỀU THU

Chuyên viên pháp lý

Phone: +841678513939

Email: thu.thieu@apolatlegal.com

Thiều Thị Kiều Thu có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật công ty và sở hữu trí tuệ.

PHẠM BÍCH TRINH

PHẠM BÍCH TRINH

Chuyên viên pháp lý

Phone: +84965906539

Email: trinh.pham@apolatlegal.com

Phạm Bích Trinh có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại, hợp đồng và tuân thủ pháp luật của công ty.

LÊ THỊ ANH THƯ

LÊ THỊ ANH THƯ

Chuyên viên pháp lý

Phone: +841699074195

Email: thu.le@apolatlegal.com

Lê Thị Anh Thư có kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng, pháp luật doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật của công ty.