Tin tức

Xác định mức lương, phụ cấp và thanh toán bổ sung

Thông tư 23 cung cấp các định nghĩa chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các khoản thanh toán bổ sung khác theo hợp đồng lao động. Đáng chú ý là từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, các khoản phụ cấp sẽ được đưa vào làm cơ sở để đóng bảo hiểm bắt buộc và từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các khoản thanh toán khác cũng sẽ được đưa vào cơ sở này.
Read More →

Các thủ tục cần tuân thủ đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

các nhà đầu tư sẽ khó mà nắm được hết các quy định cần tuân thủ trong suốt quá trình hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam.​​​​​​​Chính vì thế nhiều trường hợp đã phải chi trả một khoản tiền phạt khá lớn vì không tuân thủ các quy định trong quá trình hoạt động
Read More →