Câu chuyện của Apolat Legal

Đổi mới - Hiệu quả - Chuyên nghiệp

about-icon-1 about-icon-2 about-icon-3

Apolat Legal là công ty luật có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về pháp luật và văn hoá Việt Nam cùng với các luật sư có năng lực cao của chúng tôi giúp khách hàng tự tin trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào mình gặp phải. Bằng cách gắn bó sâu sắc với khách hàng của mình trong mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày, chúng tôi dự liệu những gì họ muốn, cung cấp những gì họ cần và giúp khách hàng đạt được lợi ích mà mình mong muốn.

Tổng quan

Văn hóa công ty

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Quy tắc đạo đức và ứng xử

Tổng quan
Chúng tôi là một công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý một cách toàn diện và đầy đủ. Chúng tôi được khách hàng tin tưởng để cung cấp cho họ những lời khuyên về pháp lý và và thực tiễn quốc tế với tiêu chuẩn và sự sáng tạo cao nhất.

 

Khác với hệ thống luật pháp trên thế giới, trong hệ thống luật pháp Việt Nam, khoảng cách giữa luật pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật là tương đối lớn. Vấn đề này đòi hỏi luật sư ở Việt Nam phải hiểu luật pháp và nắm bắt chính sách quản lý (bằng văn bản hoặc không bằng văn bản) của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi có những luật sư và luật gia có kỹ năng, kinh nghiệm nhiều năm và có thể đánh giá rủi ro pháp lý cho khách hàng tại Việt Nam và cung cấp các giải pháp thực tế nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro đó.

Thị trường toàn cầu ngày nay không đơn giản chỉ là có văn phòng tại các thành phố quan trọng trên thế giới. Đối với chúng tôi, điều đó còn có nghĩa là sự kết hợp các nguồn lực quốc tế và chuyên môn của ngành để làm việc trực tiếp qua các giao dịch xuyên biên giới trên các thị trường và khu vực quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi.

Tải về Brochure

Văn hóa công ty
Văn hoá làm việc tại Apolat Legal được củng cố bởi một tập hợp các giá trị, các chính sách hỗ trợ và các quy trình, cho phép các thái độ và hành vi phù hợp lan truyền trên khắp hệ thống. Chúng tôi luôn thúc đẩy một nền văn hoá trong đó sự chuyên nghiệp được khuyến khích và sự công nhận là một thế mạnh.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi được công nhận vì quan điểm tiến bộ và táo bạo của chúng tôi trong việc áp dụng các sáng kiến mới và chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm đó. Apolat Legal tích cực tham gia vào việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương, trường học, các sự kiện văn hoá, các sự kiện thể thao, và tìm cách góp phần vào thành công của người khác.

 

Tìm hiểu thêm

Quy tắc đạo đức và ứng xử

Quy tắc đạo đức và ứng xử