Việt Nam: Thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Việt Nam: Thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

1. Sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin của người bán cho cơ quan thuế 

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01/8/2021, các sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật như: họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hóa, dịch vụ cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan.

Từ ngày 01/7/2022, sàn giao dịch thương mại điện tử cũng phải thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

2. Chính phủ yêu cầu Ngân Hàng Nhà Nước nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain

Ngày 15/6/2021, Chính phủ ban hành Quyết định 942/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Thời gian thực hiện là từ 2021-2023. Yêu cầu này được kì vọng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể về hành lang pháp lý để triển khai tiền ảo trong thời gian tới.

Đồng thời, Chính phủ giao các bên liên quan nghiên cứu, phát triển các công nghệ khác như QR code, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data) tạo điều kiện sớm triển khai các công nghệ số tiên tiến trong Chính phủ số.

Quyết định 942/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.