Apolat Legal là đơn vị tư vấn tái cấu trúc tài sản Nhà nước

Apolat Legal là đơn vị được tin tưởng lựa chọn thực hiện cố vấn pháp lý cho một công ty sở hữu 100% vốn Thành Uỷ – là cơ quan đứng đầu tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh của Việt Nam – để thực hiện việc thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, thu hẹp quy mô doanh nghiệp, xử lý các khoản nợ lớn không có khả năng chi trả và lập phương án chuyển nhượng quyền điều hành các hệ thống nhà hàng, khách sạn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Thành Uỷ.

Với khối lượng tài sản được Thành Uỷ chuyển giao, cho thuê qua hàng chục năm và sự thay đổi cơ cấu theo từng cấp quản lý, hiệu quả kinh doanh của công ty không theo chiều hướng tốt, do đó Thành Uỷ mong muốn xử lý các tài sản hiện có của công ty để thanh toán các khoản nợ và chuyển giao hệ thống nhà hàng, khách sạn cho cá nhân/ tổ chức có kinh nghiệm để mang lại nguồn doanh thu cho cơ quan chủ quản và có khả năng chi trả những khoản nợ hiện có của Công ty. Đồng thời toàn bộ người lao động của công ty sẽ được chuyển giao sang cá nhân/ tổ chức nhận chuyển giao hệ thống nhà hàng, khách sạn.

Các vấn đề pháp lý đáng lưu ý có thể kể đến trong vụ việc này gồm: Xác định tài sản, giá trị tài sản của Thành Uỷ và tài sản, giá trị tài sản của Công ty. Vấn đề này cần sự phối hợp làm việc với các đơn vị Kiểm toán và Định giá. Thời gian hoạt động doanh nghiệp quá dài, tính chất đặc biệt của cơ quan của Đảng nên hệ thống pháp luật thay đổi từng thời điểm, nghiên cứu lựa chọn luật áp dụng và luật điều chỉnh cũng là một vấn đề phức tạp.

Với những kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực doanh nghiệp, lao động, dân sự, Apolat Legal đã tư vấn và hỗ trợ công ty chủ quản trong việc lập phương án và đưa ra nhiều giải pháp tối ưu đảm bảo quyền lợi của cơ quan chủ quản về mặt tài chính, thời gian và đảm bảo hàng trăm lao động đang làm việc tại công ty sẽ được hưởng những quyền lợi tương tự khi thực hiện chuyển giao dự án sang cá nhân/ tổ chức khác.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

    Send Contact
    Call Us
    Zalo