Apolat Legal là đơn vị tư vấn chính về đầu tư và thành lập công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Apolat Legal là đơn vị tư vấn chính về đầu tư và thành lập công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Apolat Legal là đơn vị tư vấn pháp lý tại Việt Nam cho Khách Hàng là một nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc xin cấp chủ trương đầu tư của Chính phủ cho dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi với quy mô hơn 245ha.

Apolat Legal hiểu rằng việc đưa một tư vấn chính xác và hiệu quả một mặt giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích của Chủ Đầu Tư, mặt khác giúp cho môi trường đầu tư tại Việt Nam trở nên minh bạch qua đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam. Do đó, bằng sự am hiểu pháp luật cũng như kinh nghiệm trong việc cung cấp tư vấn pháp lý cho những nhà đầu tư nước ngoài, Apolat Legal đã xây dựng các phương án và đưa ra những tư vấn, hướng dẫn và thẩm định các tài liệu của Khách Hàng một cách cẩn trọng và hiệu quả trong quá trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Khách Hàng. Trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ, thông qua các tư vấn chính xác và nhanh chóng của Apolat Legal, Chủ Đầu Tư đã giải quyết được rất nhiều khó khăn về mặt pháp lý cũng như về mặt chính sách của các cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, Apolat Legal cũng đại diện Chủ Đầu Tư trong quá trình làm việc với các cơ quan quản lý các cấp tại địa phương cũng như các Bộ – Ngành tại trung ương để giải trình và trả lời các câu hỏi liên quan đến dự án để có được chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Các vấn đề pháp lý đáng lưu ý có thể kể đến trong vụ việc này gồm: Vụ việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ Tướng nên thời gian xin cấp phép khá dài, có thể dự án bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi chính sách, thay đổi giá cả ảnh hưởng tới dự tính ban đầu của Chủ Đầu Tư.