Apolat Legal tư vấn giải quyết tranh chấp quyền tác giả giữa một ca sỹ nổi tiếng và nền tảng phát nhạc lớn nhất Việt Nam

Apolat Legal tư vấn giải quyết tranh chấp quyền tác giả giữa một ca sỹ nổi tiếng và nền tảng phát nhạc lớn nhất Việt Nam

Apolat Legal là đơn vị tư vấn pháp lý và đại diện tố tụng giải quyết tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan giữa một ca sỹ nổi tiếng và trang web phát nhạc lớn nhất Việt Nam về việc đăng tải, phát trực tuyến các bài hát được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu quyền. Theo các thông tin được công khai, vụ việc này có thể được xem là một trong những vụ tranh chấp đầu tiên giữa một ca sỹ nổi tiếng và một nền tảng phát nhạc trực tuyến chi phối thị trường và, đồng thời, cũng hoạt động như một mạng xã hội. 

Trong vụ việc này, mấu chốt pháp lý là xác định được cách tính số lượng lượt nghe và cách tính phí cho mỗi lượt nghe khi các bên không có một thỏa thuận chính thức. Ngoài ra, vụ án còn trở nên phức tạp trong bối cảnh pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa có những quy định pháp lý rõ ràng và tiệm cận chuẩn mực chung của quốc tế về trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường internet. 

Câu hỏi pháp lý được đặt ra là “Liệu tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian có trách nhiệm pháp lý với một bài hát được đăng tải trên nền tảng của mình bởi người dùng hay không?”

Là tổ chức đại diện cho nguyên đơn, các luật sư tại Apolat Legal đã thực hiện các bước tư vấn phương hướng tiếp cận vụ việc, đại diện thương lượng, hòa giải tại tòa án và đạt được những kết quả nhất định. Kết quả của vụ tranh chấp này có thể là bước đầu củng cố cho nỗ lực thực thi một cách có hiệu quả các quy định của luật sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet tại Việt Nam.

Send Contact
Call Us