Doing Business 2020

TIN TỨC

Doing Business 2020

Vào ngày 01 tháng 01 năm 2020, Luật sư Phạm Hồng Mạnh và Luật sư Lê Tiến Đạt cùng các cộng sự đã được vinh danh trong báo cáo Doing Business 2020 của World Bank group.

Tải Doing Business 2020