Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 15/10/2021

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 15/10/2021

Từ ngày 15/10/2021, Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (bên cạnh daonh nghiệp siêu nhỏ) được quy định như sau:

(1) Doanh nghiệp nhỏ

  • Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:

+ Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Nghị định.

  • Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

+ Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Nghị định.

(2) Doanh nghiệp vừa

  • Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:

+ Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại Nghị định.

  • Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

+ Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người;

+ Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại Nghị định.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.