Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến giá bán điện

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến giá bán điện

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây gọi là “Thông tư 06/2021”) với một số nội dung đáng chú ý như sau: 

a. Sửa đổi nội dung liên quan đến giá bán điện tại khu công nghiệp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác: 

Đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp có trách nhiệm xây dựng đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trong khu vực gửi Sở Công Thương thẩm tra, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phê duyệt hằng năm. 

b. Sửa đổi nội dung liên quan đến giá bán buôn điện cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp: 

Theo quy định mới, “cụm công nghiệp” được bổ sung và được áp dụng chung với giá buôn điện của khu công nghiệp. Thêm vào đó, Thông tư 06/2021 bổ sung quy định giá bán buôn điện tại thanh cái 110 Kv trạm biến áp 220 Kv hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây 110 Kv vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Theo đó, mức giá buôn điện sẽ được áp dụng bằng mức giá bán lẻ điện tại cấp 110 Kv trở lên đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại cấp điện áp 110 Kv.   

c. Bổ sung trường hợp tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt có khách hàng sử dụng điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:

Đối với tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt có khách hàng sử dụng điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thì giá bán buôn điện tại công tơ tổng cho phần sản lượng điện sử dụng của các đối tượng này không thuộc hình thức ba giá và được quy định như sau:

  • Áp dụng giá bán điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quy định; 
  • Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với bên bán buôn điện lắp đặt công tơ ba giá để theo dõi sản lượng điện thực tế sử dụng và thực hiện ghi chỉ số công tơ cho các khách hàng cùng ngày với việc ghi chỉ số tại công tơ tổng để đảm bảo tính toán chính xác sản lượng điện cho các mục đích sử dụng điện tại công tơ tổng. 

Thông tư 06/2021 có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây. 

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.