Rút ngắn thời gian cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

1. Rút ngắn thời gian cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo đó, bãi bỏ “Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (bản sao)” trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu.

Đối với việc nộp hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu thông qua hình thức trực tuyến, thực hiện tại Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, Thông tư bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu bản điện tử trên Cổng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng rút ngắn thời gian thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

2. Sửa đổi quy định về thẩm định thiết kế tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 16/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo đó, sửa đổi quy định về thẩm định thiết kế tàu biển tại Thông tư 40/2016/TT-BGTVT như sau:

  • Về hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế tàu biển gồm:

+ 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

+ 01 (một) tài liệu thiết kế dạng điện tử (đối với trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) hoặc 03 bản chính tài liệu thiết kế (đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác).

  • Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định trên và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thông tư 16/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

    Send Contact
    Call Us
    Zalo