Quyết định 477/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định 477/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Quy định về điều kiện, thủ tục và thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Vào ngày 15/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, thủ tục và thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (“Thông tư 13/2021”). Cụ thể:

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam bao gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và văn bằng trình độ tương đương (sau đây gọi là “Văn bằng”). Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi người học hoàn thành chương trình giáo dục bảo đảm chất lượng theo quy định của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận.

1.1.     Điều kiện công nhận:

 • Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
  • Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;
  • Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.
 • Đối với văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính (bao gồm cả Việt Nam) được công nhận khi cơ sở giáo dục đó được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu, cho phép đào tạo hoặc phê duyệt việc hợp tác, liên kết đào tạo; thực hiện hoạt động đào tạo theo giấy phép đồng thời đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến được công nhận khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên và một trong hai điều kiện sau:
  • Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam;
  • Chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại nước đó.
 • Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

1.2.     Thẩm quyền công nhận:

 • Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

1.3.     Trình tự, thủ tục công nhận:

Người đề nghị công nhận văn bằng cung cấp các thông tin về văn bằng tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị công nhận:

(1) Thời hạn thông thường: thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng;

(2) Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Thông tư số 13/2021 sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/6/2021. Thông tư này sẽ thay thế thay thế Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013. 

2. Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định 477/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định 477/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ xây dựng (“Quyết định 477”). Danh mục hành chính mới gồm 04 thủ tục:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương:

 • Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên;
 • Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

 • Cho ý kiến về đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh;
 • Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.