Quy định về việc ghi xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa trong Nghị định 111/2021/NĐ-CP

Quy định về việc ghi xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa trong Nghị định 111/2021/NĐ-CP

Ngày 09/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (sau đây gọi là “Nghị định 111”) có một số nội dung đáng chú ý như sau:

  • Nhãn hàng hóa đang lưu thông trên thị trường Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt: (i) tên hàng hóa; (ii) tên và đỉa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; (iii) xuất xứ hàng hóa; và (iv) một số nội dung bắt buộc khác tùy theo tính chất của mỗi loại hàng hóa theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này. Chẳng hạn, với nhóm hàng hóa lương thực bắt buộc phải có các nội dung như định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin cảnh báo (nếu có). Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam cũng bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan: (i) tên hàng hóa; (ii) xuất xứ hàng hóa; (iii) tên hoặc viết tắt của tổ chức/cá nhân sản xuất hoặc chịu trách nhiệm về hàng hóa đó ở nước ngoài.
  • Xuất xứ hàng hóa trên nhãn do tổ chức/cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định cũng như ghi xuất xứ hàng hóa và thể hiện bằng các cụm từ: “sản xuất tại”, “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ”, “sản xuất bởi”. Nếu không xác định được xuất xứ thì ghi tên nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa và thể hiện bằng các cụm từ “lắp ráp tại”, “đóng chai tại”, “phối trộn tại”, “hoàn tất tại”, “đóng gói tại”, “dán nhãn tại”.
  • Đối với tổ chức/cá nhân sản xuất hoặc chịu trách nhiệm về hàng hóa, trên nhãn hàng hóa cần thể hiện rõ tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân sản xuất và tổ chức/cá nhân nhập khẩu hàng hóa đó.

Nghị định 111 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.