Quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam

Quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam

Ngày 28/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển (sau đây được gọi là “Nghị định 76/2021”).

Căn cứ theo Nghị định 76/2021, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ dựa trên tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng và tiêu chí về quy mô để đánh giá và phân loại cảng biển tại Việt Nam.

Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu: Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế, hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển; cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

Đồng thời, việc đánh giá và phân loại cảng biển sẽ được thực hiện theo phương thức chấm điểm trên thang điểm 100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí. Dựa vào kết quả đánh giá, cảng biển sẽ được phân thành 04 loại:

  • Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;
  • Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;
  • Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;
  • Cảng biển loại III: có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

Nghị định quy định rõ, Cục Hàng hải Việt Nam định kỳ 5 năm một lần vào tháng 1 của năm đầu tiên, hoặc căn cứ tình hình phát triển thực tế tại cảng biển lập danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển trình Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, lấy ý kiến các bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan có liên quan, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.