Quy định về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quy định về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 10/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2021/NĐ-CP NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là “Nghị định 112”) với một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Mức ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đối với doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ thêm 500 triệu đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ.

Về mức trần tiền ký quỹ của người lao động, Nghị định 112 quy định doanh nghiệp dịch vụ và người lao động thỏa thuận về ngân hàng nhận ký quỹ, việc ký quỹ, trong đó tiền ký quỹ không vượt quá mức trần quy định tại Phụ lục II Nghị định này và phải ghi rõ trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, đối với thị trường Đài Loan (Trung Quốc), tất cả ngành, nghề trừ nghề thuyền viên tàu cá xa bờ và tàu vận tải, mức trần tiền ký quỹ đối với người lao động là 12 triệu đồng; đối với thị trường Hàn Quốc là 36 triệu đồng.

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể

Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài, Nghị định quy định doanh nghiệp dịch vụ phải duy trì các điều kiện: (i) về số lượng, điều kiện về năng lực ngoại ngữ và kinh nghiệm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của các nhân viên nghiệp vụ; (ii) phải bảo đảm người lao động đã có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình ở nước ngoài hoặc có kiến thức làm giúp việc gia đình và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với trường hợp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của nhân viên nghiệp vụ sẽ khác nhau và được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 15 Nghị định 112. Thủ tục xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc cần phải thực hiện trước khi đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp danh sách người lao động đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác nhận.

Nghị định 112 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.