Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Vào ngày 05/08/2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương (“Thông tư 67/2021/TT-BTC”), cụ thể:                                                                                        

Thứ nhất, bổ sung một số đối tượng nộp phí như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu; thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế.

Thứ hai, đơn vị sự nghiệp công lập cũng là một chủ thể được quyền tổ chức thu phí khi được giao thực hiện cung cấp các dịch vụ thu phí theo quy định tại Thông tư 67/2021/TT-BTC.

Thứ ba, điều chỉnh các mức phí trong công tác an toàn thực phẩm và quy định chi tiết tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 67/2021/TT-BTC: 

  • Các mức phí có xu hướng giảm hơn so với quy định trước đây.
  • Thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm không còn phân định trường hợp công bố lần đầu hay công bố lại. 
  • Xóa bỏ Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Thông tư 67/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2021.

Tải Bản tin pháy lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.