Quy định mới về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Quy định mới về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định rõ ưu đãi đầu tư đặc biệt về: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cụ thể, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm. Thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
  • Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí nêu chi tiết tại Quyết định.
  • Mức thuế suất ưu đãi áp dụng 5% trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp:

+ Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong 4 tiêu chí sau: (i) Là dự án công nghệ cao mức 2; (ii) có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2; (iii) giá trị gia tăng chiếm trên 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng mà tổ chức kinh tế cung cấp; (iv) đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/10/2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.