Quy định mới về sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Quy định mới về sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Ngày 16/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (“Nghị Định 114”). Theo đó, vốn ODA sẽ được ưu tiên sử dụng cho phát triển cho cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường. Cụ thể:

(i) Các phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm: Chương trình; Dự án; Phi dự án; Hỗ trợ ngân sách.

(ii) Vốn ODA không hoàn lại: 

  • Được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội; tăng cường năng lực;
  • Hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách;
  • Phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thích ứng với biến đối khí hậu;
  • Tăng trưởng xanh;
  • Đổi mới sáng tạo;
  • An sinh xã hội;
  • Được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội; tăng cường năng lực;
  • Hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách;
  • Phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thích ứng với biến đối khí hậu.

(iii) Vốn vay ODA: 

Được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đối khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

(iv) Vốn vay ưu đãi: 

Được ưu tiên sử dụng cho chương trình, dự án vay về để cho vay lại theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội.

Nghị Định 114 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.