Quy định mới về giá bán buôn điện cho cụm công nghiệp

Theo quy định của Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện, giá bán buôn điện cho cụm công nghiệp (CCN) sẽ áp dụng từ ngày 25/9/2021 như sau:

  • Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 KV của trạm biến áp 110 KV CCN áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện tại thanh cái 110 KV của CCN (trạm 110 KV do bên mua đầu tư) để bán lẻ cho khách hàng sử dụng điện trong CCN;
  • Giá bán buôn điện tại thanh cái trung áp của trạm biến áp 110 KV hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây trung áp vào CCN áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong CCN ở phía trung áp;
  • Giá bán buôn điện do Công ty điện lực bán cho đơn vị bán lẻ điện ở phía trung áp của các trạm biến áp hạ áp bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất tại cấp trung áp tương ứng.

Đây là nội dung mới được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 25/9/2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

    Send Contact
    Call Us
    Zalo